Als maatschappelijk verbonden onderzoeksuniversiteit faciliteert de Vrije Universiteit Amsterdam onderwijs en onderzoek op de VU Campus op de Zuidas. De realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw (NU) maakt onderdeel uit van vernieuwing van hun campus. Al sinds 2012 is Aestate / ontrafelexperts betrokken bij dit omvangrijke project. In het gebouw komen onderzoeksgroepen, wordt straks onderwijs gegeven en verzorgen Griffioen en Rialto filmvertoning en theatervoorstellingen. Cultuur is een van de onderdelen van het VU NU project waar we een actieve rol in hebben. Dit betreft realisatie van ruimten met een dubbelfunctie voor onderwijs en cultuur en het huisvesten van de twee verschillende gebruikersgroepen.

Griffioen verzorgt als cultuurcentrum van de VU naast theatervoorstellingen ook verschillende cursussen. Rialto is een zelfstandige bioscoop (niet verbonden aan de VU) die al bijna 100 jaar bestaat. Gebouw NU is voorzien van twee theaterzalen voor onderwijs overdag en theatervoorstellingen en voorstellingen van het VU orkest in de avonduren. Daarnaast komen er vier filmzalen die overdag als collegezalen gebruikt worden en in de avonduren voor het draaien van films. Op de begane grond van het gebouw komen meerdere cultuurvoorzieningen met onder andere een cultuurcafé.


Los ook mijn vraagstuk op!

vu-logo

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 31.100 m² bvo
werkplek icoon 4 filmzalen en 2 theaterzalen
worldwide icoon Breaam Excellent (voor heel NU)
calender icoon Juli 2020 (cultuurzalen)

Credits foto boven: Team V Architectuur

De ambitie van de VU is realisatie van een cultuurfunctie op de campus. Dit betekent dat Griffioen, nu buiten de VU campus gehuisvest, volledig naar gebouw NU verhuist. Rialto bevindt zich al bijna 100 jaar in de Amsterdamse wijk De Pijp en breidt zich steeds meer uit naar meerdere locaties. Om de cultuurfunctie op de campus compleet te maken, gaan zij in NU de filmvoorstellingen verzorgen.

Hieronder vind je een galerij aan foto’s van de Rialto zalen en haar opening.

Gebruikersbegeleiding cultuurpartners

Sinds december 2016 levert Aestate huisvestingsadvies voor de nieuwbouw van gebouw NU. In mei 2018 bleek dat parallelle ontwikkeling van werkstromen achterbleef en de integraliteit tussen werkstromen onvoldoende geborgd was. Aestate heeft toen de trekkers- en supportersrol binnen deze werkstromen op zich genomen. Eén van die werkstromen is gebruikersbegeleiding van de cultuurpartners, waarin Aestate een trekkersol vervult. Aestate heeft diverse issues opgelost voor de verschillende faciliteiten van de cultuurpartners in NU en waarborgt het ontwerp en de realisatie van de theater- en filmzalen en het cultuurcafé. Daarnaast regisseren we het proces en de input voor het afsluiten van de serviceovereenkomsten met Rialto en Griffioen.

Input bouwteam

Van april tot september 2018 stelde Aestate meerdere plannen op om in de cultuurvoorzieningen in gebouw NU te kunnen voorzien. Daarnaast hebben we factsheets van de cultuurzalen opgesteld als input voor de architect bij het maken van de indelingstekeningen. Om de grote hoeveelheid informatie te bundelen in behapbare informatie voor het bouwteam maakten we factsheets per ruimte, voor zowel de functie onderwijs als cultuur. Met deze combinatie van indelingstekeningen en factsheets kan het bouwteam vervolgens aan de slag met de afbouw van de zalen. Deze worden in juli 2020 in gebruik genomen.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze huisvestingsopgave? Neem dan contact op met Daniël Koningen via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

vu-logo
Realiseren van cultuurfuncties in Nieuwe Universiteitsgebouw

Isabel Richardson

Adviseur / gebruikersbegeleiding