Altrecht is een grote geestelijke gezondheidszorginstelling in regio Utrecht. De specialistische en gevarieerde zorg die zij bieden vraagt om huisvesting die een flexibele en professionele basis biedt voor zorgverlener en cliënt. Vanwege de toenemende druk op de zorgbudgetten is het echter van groot belang om ook scherp te sturen op de vastgoedportefeuille, zodat de panden efficiënt worden gebruikt.

Factsheet

52.000m²
27 panden
Masterplan met 64 ambulante zorgteams
Masterplan Dashboard

In 2022 is Aestate gevraagd om een ‘masterplan dashboard’ op te stellen, waarin vastgoedinformatie is gekoppeld aan de informatie over de ruimtebehoefte per team. Vervolgens hebben onze ontrafelexperts nog enkele interessante vraagstukken mogen oplossen.

Huisvestingsplan  

Zo zijn onze ontrafelexperts Yvonne Janse en Tom Mars aan de slag gegaan met een huisvestingsplan voor de ambulante zorg in regio Zuid-Oost, op het sanatoriumterrein in Zeist. Samen met vertegenwoordigers uit diverse zorgteams was de uitdaging om een optimale huisvesting voor de teams te realiseren. Met behulp van onze duplo-methode konden medewerkers behandelruimten, groepsruimten en werkplekken naar eigen inzicht op de plattegrond verdelen. Het resultaat was een concreet adviesrapport met de specifieke ruimtebehoeften per team en het gekozen indelingsvoorstel.

Duplo-sessie bij Altrecht

Duplo-sessie samen met de medewerkers van Altrecht

Actualiseren van het masterplan  

Tegelijkertijd hebben Yvonne en Daniël Brandon gewerkt aan een actualisatie van het masterplan. Dit omvatte uitgebreid onderzoek naar nieuwe teams, aangepaste formaties en zorgurenprognoses. Deze actualisatie maakte het mogelijk voor de huisvestingsorganisatie om inzicht te krijgen in welke teams te veel of te weinig ruimte hebben en om weloverwogen beslissingen te nemen over de toewijzing van teams aan verschillende gebouwen. 

Een concrete casus die is bekeken met behulp van die sturingsinformatie, is een variantenstudie voor het sanatoriumterrein in Zeist. Dit kwam goed van pas als onderdeel van een complexe businesscase.  

Kortom, van dataverwerking tot interactieve sessies, onze adviseurs hebben zich met veel enthousiasme vastgebeten in de vraagstukken van Altrecht. 

Voor dit project uitgevoerde diensten

Een masterplan dashboard voor Altrecht

Tom Mars

Junior Adviseur