In april 2021 is Aestate gestart met een project bij de gemeente Alphen aan den Rijn. De afgelopen jaren is de ontwikkeling van het werkende leven in een stroomversnelling gekomen. Zo ook voor de medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hybride werken werd steeds meer de norm en de gemeente was dan ook op zoek naar een hybride werkomgeving. De kennis en ervaring van Aestate over hybride werken en het nieuwe werken dragen in dit project bij aan het vormgeven van een passende hybride werkomgeving. In samenwerking met de medewerkers van de gemeente is er toegewerkt naar een integraal concept. Dit concept moet ruimte bieden voor doorontwikkeling en het samen verkennen van de nieuwe vorm van werken.

Factsheet

Het Nieuwe Werken
Ruimtelijke behoefte
Duplo-methodiek
Overheid

Voordat de coronacrisis uitbrak, werkten de medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn voornamelijk op kantoor. Tijdens de crisis waren zij opeens genoodzaakt hun werkzaamheden thuis uit te voeren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de medewerkers graag de voordelen van het thuiswerken willen behouden. Maar hoe kunnen de voordelen van het thuiswerken gecombineerd worden met de meerwaarde die het kantoor biedt? Hiervoor moet de werkomgeving geoptimaliseerd worden, zodat deze aansluit op de wensen en behoeften. Hoe wil de gemeente het hybride werken vormgeven? Wat verandert er in vergelijking met het pre-corona werken en wat moet er worden behouden? Welke werkomgeving past daarbij en welke aanpassingen zijn dan nodig in de huidige werkomgeving?

Om erachter te komen welke invulling het hybride werken moet krijgen en welke huisvesting hierbij past, heeft Aestate de gebruikers van de gemeente Alphen aan den Rijn intensief bij het traject betrokken. Het traject is gestart met een ambitiesessie. Tijdens deze sessie zijn de ambities van de gebruikers van de gemeente in kaart gebracht. Vervolgens heeft Aestate een viertal interactieve sessies georganiseerd waar meerdere gebruikersgroepen bij betrokken waren. Deze sessies hebben een duidelijk beeld geschetst van hoe de gemeente Alphen aan den Rijn hybride wil werken. De wensen, behoeften en activiteiten die tijdens deze sessies naar voren zijn gekomen, zijn vertaald naar een ruimtelijke behoefte.

Om de ruimtelijke behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, heeft Aestate een DUPLO-sessie georganiseerd. De DUPLO-methodiek is een ideale tool om knelpunten in kaart te brengen en om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Uit deze sessie zijn verschillende varianten gekomen voor de aanpassingen in vastgoed en/of de inrichting van de gemeente en voor de aanpassingen die nodig zijn op het gebied van de werkomgeving.

De verandering aangaan

Om de transitie naar het hybride werken te ondersteunen, is speciaal voor medewerkers een sessie georganiseerd. Hierin is de focus gelegd op de terugkeerstrategie naar het kantoor, hoe kun je terugkeren naar het hybride gebruik van de kantooromgeving? En welke afspraken maak je met je collega’s? Maar ook onderwerpen, zoals hoe ben je zichtbaar en vindbaar voor je collega’s. Op interactieve wijze zijn medewerkers aan het denken gezet over wat hun keuze maakt voor een variant en welke kansen en belemmeringen zij zien.

Voor dit project uitgevoerde diensten

Klanten_template – GAADR copy
Het Nieuwe Werken bij de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Pauline van Raaij

Senior Adviseur