Nieuws / 20 september 2013

Aanbesteden blijkt nog altijd een lastige materie. Enerzijds zijn de procedures en wet- en regelgeving complex, zowel voor overheden als voor de marktpartijen. Anderzijds vraagt iedere (bouw)opgave opnieuw een vertaling van de vraag in de juiste selectiecriteria en inschrijvingseisen. Voor vereenvoudiging van de procedures wordt sterk gelobbyd, onder andere door de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Maar los van de ontwikkelingen van de juridische kant, blijft een goede vertaling van de opgave in selectie- en gunningscriteria essentieel voor een succesvolle aanbesteding en uniek voor ieder project. Met de invoering van de nieuwe aanbestedingswet (april 2013) is het er voor een aanbestedende partij niet makkelijker op geworden.

In “langs de meetlat” is het Aanbestedingsinstituut op zoek gegaan naar de best presterende aanbestedende diensten; de partijen die in 2012 al hebben laten zien dat zij professionaliteit bij aanbesteden hoog in het vaandel hebben staan. Bij de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving kunnen andere aanbesteders daar van leren. De resultaten vallen niet mee:

25% van de aankondigingen voldoet aan de formele eisen. In slechts 28% van de aankondigingen zijn eenduidige en heldere eisen en criteria gebruikt. En in 23% van de gevallen wordt EMVI als gunningcriterium toegepast, terwijl deze methode juist leidt tot een hogere gerealiseerde waarde per uitgegeven euro. Moderne contractvormen worden in maar 12% van de aanbestedingen toegepast. Er valt dus nog een slag te maken, kwaliteit te winnen en geld te besparen voor de aanbestedende partijen.

Aestate heeft ruime ervaring op het gebied van aanbestedingen, zoals de selectie voor een ontwerpteam en een ontwikkelcombinatie voor een design & build van de nieuwbouw brandweerkazerne VGGM te Arnhem en de selectie van de bouwteampartners voor de renovatie van het zorgcentrum Innoforte te Velp. Daarnaast hebben we de selectie voorbereid van ontwerpteams voor twee kinderclusters in de gemeente Utrecht en de selectie van ontwerpteampartners voor een nieuw te realiseren Life Science Incubator op Utrecht Science Park. Ook hebben wij de architectenselectie voor de turnaccommodatie Nieuw Welgelegen begeleid, waarvan de ervaringen gepubliceerd zijn in ‘Zo kan het ook! Best practices architectenselectie‘.

Benieuwd naar onze kennis en aanpak? We gaan graag met u in gesprek!