Nieuws / 29 oktober 2012

Aanbesteden blijkt nog altijd een lastige materie. Enerzijds zijn de procedures en wet- en regelgeving complex, zowel voor overheden als voor de marktpartijen. Anderzijds vraagt iedere (bouw)opgave opnieuw een vertaling van de vraag in de juiste selectiecriteria en inschrijvingseisen. Voor vereenvoudiging van de procedures wordt sterk gelobbyd, onder andere door de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Maar los van de ontwikkelingen van de juridische kant, blijft een goede vertaling van de opgave in selectie- en gunningscriteria essentieel voor een succesvolle aanbesteding en uniek voor ieder project.

Aanbesteden?

Kenmerkend voor veel aanbestedingen, zeker in de aanhoudende laagconjunctuur, is dat opdrachtgevers primair zoeken naar zekerheid. Kan de opdrachtnemer zich staande houden en heeft hij gegarandeerd voldoende kennis en ervaring om de opgave uit te voeren? Dit leidt tot aanbestedingen met uitgebreide vraagspecificaties en hoge inschrijvingseisen. Inschrijvers worden gevraagd om een uitgebreide beschrijvingen van referentieprojecten, visies in woord en beeld of zelfs een compleet Voorlopig Ontwerp, vaak zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

De consequentie hiervan is dat marktpartijen veel tijd kwijt zijn met inschrijven, of zelfs nauwelijks deel kunnen nemen aan aanbestedingen vanwege (onnodig) hoge inschrijvingseisen. Ook voor de aanbestedende dienst betekent het opstellen van de vraagspecificatie en het beoordelen van inschrijvingen een grote inspanning. De vraag is echter of deze hoeveelheid werk ook leidt tot de gevraagde zekerheid. Dat staat of valt met de vertaling van de opgave in onder andere de inschrijvingseisen en selectiecriteria en de wijze van beoordelen. Hoe beoordeel je bijvoorbeeld of er een klik is met de inschrijver? Of hoe kan je het belang van lage exploitatielasten van een ontwerp meewegen? En wat zeggen financiële cijfers van de afgelopen 3 jaar over het weerstandsvermogen van de inschrijver op dit moment?

 

Wetgeving

Het Steunpunt voor architectuur concludeert dat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van de expertise van managementbureaus om aanbestedingen te begeleiden. Als reden geven zij de opbouw van ‘algemene expertise op het gebied van aanbesteden’ of ‘een bezuinigingsoperatie’. De opkomst van algemene expertise op het gebied van aanbesteden is een goede zaak in verband met de juridische aanbestedingsregels. Echter inhoudelijk is elke opgave uniek en niet zondermeer kopieerbaar. De juiste vertaling van de opgave in inschrijvingseisen en selectie- en gunningscriteria blijft belangrijk.

Aestate heeft ruime ervaring op het gebied van aanbestedingen, zoals de architectenselectie voor de turnaccommodatie Nieuw Welgelegen, waarvan de ervaringen gepubliceerd zijn in ‘Zo kan het ook! Best practices architectenselectie‘. Ook hebben wij het afgelopen jaar gewerkt de selectie voor een ontwerpteam en een ontwikkelcombinatie voor een design & built van de nieuwbouw brandweerkazerne VGGM te Arnhem begeleid, evenals de selectie van de bouwteampartners voor de renovatie van het zorgcentrum Innoforte te Velp. Daarnaast hebben we de selectie voorbereid van ontwerpteams voor twee kinderclusters in de gemeente Utrecht en de selectie van ontwerpteampartners voor een nieuw te realiseren Life Science Incubator op Utrecht Science Park..

Benieuwd naar onze kennis en aanpak? We gaan graag met u in gesprek!