Nieuws / 22 juni 2015

‘Architect vist achter het net’ kopte de Cobouw afgelopen week. Aanleiding was een onderzoek onder vooraanstaande architectenbureau’s naar hun ervaring met Europese aanbestedingen. Wat blijkt: om een aanbesteding te winnen schrijven bureau’s gemiddeld 24 keer in. En eenmaal gewonnen blijkt 20% van de opdrachten niet door te gaan. Dit geldt niet alleen voor architectenbureau’s. Ook andere partijen in de bouwbranche zien vaak weinig resultaat van hun – tijdsintensieve – inschrijvingen.  Uitputting en verschraling van de markt zijn het gevolg.

Een van de oorzaken is natuurlijk het grote verschil in vraag en aanbod van opdrachten. Maar er is nog een probleem, namelijk de investering in tijd en geld die een inschrijving kost. Dit stelt partijen voor het dilemma: investeren met een kleine kans op werk of helemaal geen werk. Dit dilemma kan deels worden weggenomen als inschrijven  minder risicovol wordt. Het aantal inschrijvers is niet direct te beïnvloeden, de investering die inschrijven vraagt wel.

Wij zien hier dan ook een verantwoordelijkheid voor aanbestedende diensten: zij kunnen bijdragen aan een gezonder aanbestedingsklimaat. Hoe? Stel selectiecriteria, gunningscriteria en ervaringseisen op voorzover nodig, laat ze achterwege waar mogelijk. Anders gezegd; zoek niet de uiterste mogelijkheden van de Aanbestedingswet, maar formuleer alleen de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opgave. En neem als doel niet alleen het uiterste uit de markt te halen, maar ook een gezonde markt te behouden waar u in de toekomst nog een keer op terug kan vallen. Wij denken graag een keer met u mee.