Nieuws / 9 december 2014

Afgelopen 4 december was de jaarlijkse najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal. Als partner van Bouwstenen heeft Aestate ook dit jaar weer bijdrage geleverd aan de invulling van deze netwerkbijeenkomst.

Na het plenaire ochtendprogramma, waarin vooruit werd geblikt naar 2015, stond verdieping centraal in het middagprogramma. In verschillende parallelsessies werd actief kennis gedeeld op verschillende thema’s. Ook Aestate leidde zo een sessie.

Jackie op bouwstenenIn de parallelsessie “professioneel opdrachtgeverschap” trapte Marleen Hermans af met een presentatie over de verschillende vormen van opdrachtgeverschap. Marleen is professor aan de Technische Universiteit van Delft, waar zij onderzoek doet rondom publiek opdrachtgeverschap. Deze presentatie werd gevolgd door een casus over de gemeente Amersfoort, waar een vastgoedorganisatie werd ingericht op afstand van de gemeente.

De presentaties gaven inspiratie voor discussies, waaruit bleek dat opdrachtgeverschap een heel belangrijk, maar vaak nog onderschat onderwerp is als het gaat om vastgoedvraagstukken. Niet de vraag wat je wilt uitbesteden moet centraal staan, het gaat veel meer om wat je als organisatie wilt bereiken, welke doelen je nastreeft, welke rol je hierin zelf kunt spelen en hoe de markt je daar bij zou kunnen helpen.

Een voorbeeld is de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs. Schoolbesturen krijgen hier als opdrachtgever een nieuwe rol. Voor veel schoolbesturen ligt hier een grote uitdaging.

Over het publiek opdrachtgeverschap, maar ook over de overheveling van het buitenonderhoud, was informatie te vinden op de stand van Aestate op de kennismarkt. Aan de stand hebben we meerdere interessante gesprekken gevoerd. Op onze website is meer informatie te vinden over de behandelde thema’s.