Nieuws / 24 juni 2022

Het verplichte thuiswerken als gevolg van corona heeft de manier waarop wij werken veranderd. Wij werken structureel meer thuis en steeds meer onafhankelijk van tijd en plaats, ook wel hybride werken genoemd. Door deze veranderingen zijn er andere voorzieningen nodig dan voorheen. Een bedrijf moet er niet meer alleen voor zorgen dat medewerkers op kantoor kunnen werken, maar ook thuis of op een andere locatie.

Onderzoek naar persona’s

Ik ga onderzoeken of verschillende persona’s verschillende wensen en behoeftes hebben op het gebied van hybride werken. Een persona is een gedetailleerde omschrijving van een gebruiker van een dienst of product. Hierdoor kan er een goed beeld verkregen worden van wie er gebruikt maakt van de producten of diensten Dit doe ik voor de laatste fase van mijn master Facility and Real Estate Management, in opdracht van Aestate. Hiervoor moet ik een master thesis schrijven. Omdat ik altijd erg geïnteresseerd ben geweest in werkplekconcepten, heb ik besloten om onderzoek te doen naar hybride werken.

Enquête

Dus werkt u in een kantooromgeving en wilt u mij helpen met mijn afstuderen? Vul dan de enquête in door op onderstaande link te klikken

 

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_427mAiOlBe984Iu