Nieuws / 28 mei 2012

De afgelopen jaren heeft Aestate de Rijksgebouwendienst ondersteund bij het opstellen van een portefeuillestrategie voor de rijkskantoren in Den Haag. Dit artikel in Real Estate Magazine (mei 2012) beschrijft stapsgewijs hoe deze portefeuillestrategie tot stand is gekomen en welke kritische succesfactoren daarbij een rol speelden. Daarnaast wordt op basis van recente ontwikkelingen weergegeven in hoeverre de gekozen strategie stand houdt bij een veranderende vraag.