Nieuws / 27 november 2016

De onzekere tijd voor organisaties in alle bedrijfstakken zet zich voort en mensen werken weer grotendeels thuis. Waar leg je als organisatie in deze periode je prioriteiten? Kan je naast je hoofd boven water houden nog innoveren? En op welke vlakken moet deze innovatie dan plaatsvinden?

“Je begint natuurlijk bij je eigen bedrijfsprocessen. Begin dicht bij huis en kijk hoe je je werknemers mee kan nemen in de nieuwe situatie. Welke stappen moeten ondernomen worden om de bedrijfsprocessen op gang te houden? Stimuleer casual contact, met andere woorden, een gewone kop koffie in de digitale wandelgangen, gedurende het thuiswerken. Vraag de medewerkers wat zij nodig hebben om hun werk te doen. De gezondheid van je medewerkers en de klanten is prioriteit.” Aldus Daniël Koningen.

We Werken Thuis

Uit het onderzoek van de TU Delft en Aestate op WeWerkenThuis.nl blijkt dat thuiswerken in grote lijnen goed gaat. De efficiëntie van werken gaat erop vooruit, maar de sociale verbinding met collega’s wordt gemist. Mensen die in deze tijd bij een ander bedrijf beginnen, krijgen een digitaal welkom, waarbij allerlei nieuwe dingen nodig zijn, die op de sociale verbinding simuleren. Digitale borrels en lunches worden georganiseerd en nieuwe digitale brainstorm technieken worden geprobeerd. Mensen beginnen goed te worden in het digitale werken.

Maar hoe moet vanuit het vastgoed vakgebied nagedacht worden over de huidige situatie en de toekomst? Hoe zit het met thema’s zoals duurzaamheid en de maatschappij terwijl je opdrachtgevers druk bezig zijn met het hoofd boven water te houden? Waar liggen de verantwoordelijkheden en prioriteiten?”Duurzaamheid is een thema waarover, voor de coronacrisis toesloeg, actief werd gesproken. De crisis laat zien hoe flexibel wij als maatschappij zijn. De urgentie die nu wordt gevoeld rondom corona en ook het veranderen in gedrag wat nu gebeurt, is een belangrijk voorbeeld van hoe we het klimaatprobleem met elkaar moeten aanpakken.  Beginnen vanuit jezelf, en kijk hoe je met kleine aanpassingen en investeringen kan verduurzamen.

Kansen voor duurzaamheid

De corona situatie biedt kansen om Nederland duurzamer op te bouwen. Door het vele thuiswerken zijn er minder reisbewegingen nodig om naar kantoor of bij overleg naar de opdrachtgever te gaan. Ook wat betreft het werk binnen kantoren, het onderwijs en dergelijke wordt nagedacht over de vraag of het nog wel volledig op locatie moet plaatsvinden, of dat het niet kan worden  gecombineerd met thuiswerken. Dit kan invloed hebben op het aantal vierkante meters en de beweegredenen om naar de betreffende locatie te komen.

Het is belangrijk om een focus te hebben op het technisch innoveren van deze nieuwe ontwikkelingen en deze goed te implementeren. Combineer de innovatiedrive die nu gaande is op het gebied van thuiswerken met de drive om de werkplek te verduurzamen. Een volledig verduurzaamde werkplek. Daar waar mensen flexibel in en uit kunnen lopen voor ontmoetingen, fysieke vergaderingen, kopjes koffie of die sociale lunch. Zo zal de kantooromgeving dan veranderen in een social sustainable workspace.”

Vragen?

Dit artikel is gebaseerd op een interview gehouden met Daniël Koningen door studenten van Hogeschool InHolland, Finance & Control/Accountancy. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Daniël Koningen via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!

 

Suhainy Girigori en Liesanne Schouten  van inHolland, Finance & Control/Accountancy op 22 oktober 2020.