Nieuws / 3 april 2013

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ontwikkelt een nieuw onderzoeksgebouw op de zuidas: het OI2 gebouw. Vrijdag 25 januari is de start van de bouw gevierd met het plaatsen van een stalen V-profiel op de reeds bestaande parkeergarage. Het gebouw zal ruimte bieden aan onderzoek binnen het thema ‘Human Health en Life Sciences’. Een thema waar de VU, het VUmc, de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum samen aan werken.

Het Ol2 gebouw is op een aantal vlakken uniek. Ten eerste omdat het zowel bèta-onderzoekers als medische onderzoekers zal gaan huisvesten. Hierdoor komen bèta en medisch onderzoek op het gebied van gezondheid samen. Daarnaast is een vernieuwend laboratoriumconcept gehanteerd, waardoor het gebouw uit flexibele laboratoria zal bestaan, die toponderzoek mogelijk maken, nu en in de toekomst.

De VU heeft Aestate in een vroeg stadium betrokken bij het project. Aestate heeft onder meer bijgedragen aan de inpassingsplannen voor het gebouw. Deze geven aan welke onderzoeksgroepen waar in het gebouw komen. Bij de inpassing is gezocht naar het samenbrengen van groepen rondom dezelfde onderzoekthema’s, dus los van de traditionele faculteitsstructuren. Het doel hiervan is synergie op de werkvloer. Zo wordt kostbare apparatuur rendabel door gezamenlijk gebruik. Maar vooral zal de gezamenlijke huisvesting leiden tot nieuwe samenwerkingen tussen het bèta- en medisch onderzoek.

Momenteel is Aestate betrokken bij het opstellen van een integraal huisvestingsconcept voor het gebouw O|2. Dit beschrijft wat het primaire proces nodig heeft om goed te functioneren. Centraal hierbij staat de wisselwerking tussen laboratoria en de kantooromgeving. Hoe creëer je een kantooromgeving die het werken in laboratoria optimaal ondersteunt? Waar en hoe faciliteer je ontmoeting? En hoe bewaak je veiligheid en zorg je tegelijkertijd voor transparantie en openheid? Het huisvestingsconcept legt hiermee de basis voor een gebouw dat prettig werken faciliteert en maximaal aansluit bij de werkprocessen van de toekomstige gebruikers.

Voor meer informatie: “Campus op de Zuidas”