Nieuws / 18 april 2016

Vanaf januari 2016 zijn de verhuizingen naar het O|2 gebouw van start gegaan. Tot en met half april nemen onderzoekers van de VU, het VUmc en de UvA hun intrek in het gebouw.

Aestate is nu bijna een jaar actief met de gebruikers bezig met de voorbereiding op de verhuizing. In het O|2 gebouw wordt een omgeving aangeboden waar onderzoekers overal kunnen werken ongeacht de instelling waar ze aan verbonden zijn, om zo interactie te stimuleren. En hoewel de verschillende onderzoeksgroepen wel werken vanuit een thuisbasis, is de verandering groot. Feitelijk moeten de gebruikers hun “eigendom” zoals de eigen werkplek loslaten.

In de eerste fase van de begeleiding heeft Aestate samen met de betrokken onderzoeksgroepen gekeken hoe de aangeboden omgeving op een passende manier gebruikt kan worden. Sinds januari ligt de focus vooral op de praktische knelpunten waar gebruikers tegenaan lopen. Insteek is altijd om een structurele oplossing te vinden, maar waar nodig worden tijdelijke maatregelen direct in het leven geroepen.

Communicatie is belangrijk in dit soort trajecten. Om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken, heeft Aestate vorig jaar de website werkenino2.nl ontwikkeld. In nauwe samenwerking met een communicatie-adviseur van de VU wordt de site vrijwel dagelijks aangepast. Hierdoor is altijd de meest recente en relevante informatie beschikbaar. Daarnaast zijn er structurele bijeenkomsten. Formeel, zoals een wekelijks overleg met de groepsleiders en informeel, zoals een maandelijks ontbijt in de entreehal. En als het nodig is worden er extra bijeenkomsten ingepland. Dat is namelijk een voorwaarde voor het slagen van de verhuizing: snel schakelen en een nauwe samenwerking tussen alle begeleidende teams.