Nieuws / 18 november 2013

‘De campus van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam  wordt vernieuwd. Als onderdeel van deze vernieuwing ontwikkelen VU, UvA en VUmc een nieuwe onderzoeksfaciliteit: het Ol2 gebouw.  Het betreft een laboratorium/kantoorgebouw waarvan de bouw van het casco begin 2013 gestart is. Afgelopen maand heeft de viering van het hoogste punt plaatsgevonden: een nieuwe mijlpaal op weg naar de ingebruikname die voor medio 2015 voorzien wordt.

Aestate werkt in opdracht van de Facilitaire Campus Organisatie van de VU aan de ontwikkeling van het huisvestingsconcept voor de nieuwbouw. Dit omvat o.a. een inrichtingsplan voor de kantooromgeving en een implementatieplan om het werken in deze nieuwe omgeving mogelijk te maken. Want werken in het Ol2 gebouw zal deels anders zijn dan huidige manier van werken: er zal aandacht zijn voor het gezamenlijk gebruik van faciliteiten, het stimuleren van ontmoeting en de flexibiliteit van de werkomgeving om toekomstige groei en krimp van groepen op te kunnen vangen. Door een goede voorbereiding wordt het mogelijk om een werkomgeving te realiseren die prettig werken faciliteert en aansluit bij de werkprocessen van haar toekomstige gebruikers.’