Nieuws / 18 april 2016

Sinds 1 maart 2016 is Aestate betrokken bij het opstellen van huisvestingsplannen voor de eenheden van de Nationale Politie. Een leuke uitdagende opdracht, waarbij samenwerking en het creëren van draagvlak voor de plannen essentieel is.

In de eerste stap worden door het spelen van een simulatiespel een aantal mogelijke varianten verkend. Deze varianten vormen de basis voor de verdere uitwerking van het huisvestingsplan van een eenheid. Het spel is een door de Nationale Politie uitgevoerde doorontwikkeling van de door Aestate ontwikkelde ‘duplosessies’. Het visualiseert zowel de vraag naar als het aanbod van huisvesting, waardoor (on-)mogelijkheden snel duidelijk worden. Het spel wordt gespeeld door de eenheidsleiding, adviseurs van de eenheidsleiding en een vertegenwoordiging van beleid- en programmabureau huisvesting.

Door alle betrokken partijen gezamenlijk en op iteratieve wijze de mogelijkheden te laten verkennen ontstaat begrip voor elkaars belangen en wordt gezamenlijk gewerkt naar haalbare oplossingen.