Nieuws / 29 november 2021

Hoe creëer je een goede hybride werkbalans? Welke vrijheden geef je en voor welke onderwerpen maak je afspraken? Werk je synchroon of deels asynchroon? En op welke manier behoud je sociale binding?

Het antwoord op deze vragen is niet 1-2-3 op papier te zetten, er is geen blauwdruk hybride werken. Iedere organisatie is anders, met eigen werkcultuur, medewerkers, voorkeuren en werkprocessen. Het implementeren van hybride werken is een continu en doorlopend proces dat verder gaat dan het inrichten van een goede thuiswerkplek of het creëren van mogelijkheden om hybride te vergaderen. Het is een samenspel van vier aspecten: fysieke omgeving, digitale mogelijkheden, services en gedrag en afspraken.  Op welke manier deze aspecten samenkomen? Dit is maatwerk, waarbij wij met jouw organisatie op zoek gaan naar het juiste hybride werkrecept.  Om hiertoe te komen doorlopen wij – samen met de organisatie – drie stappen.

In 3 stappen naar een integrale invulling hybride werken

We starten ondernemend. We faciliteren allereerst het gesprek over de doelstellingen, ambities en kaders. Wat wordt de functie van het kantoor? Wanneer en waarom komen jullie samen en waar en wanneer werken jullie met focus?  Deze visie stellen we op of concretiseren we aan de hand van de al bestaande ambitie, zodat er een gedeelde visie ontstaat op hybride werken. Hierbij maken wij gebruik van eerdere ervaringen, voorbeelden en tools. De gedeelde visie maakt dat iedereen vanuit een gedeeld toekomstperspectief invulling geeft aan hybride werken

Ondersteunende omgeving

Wanneer duidelijk is wat de (toekomstige) functie van het kantoor is, stel je aan de hand van een gap analyse vast hoe goed de huidige omgeving deze toekomstige functie ondersteund.  Door hierover in gesprek te gaan worden de knelpunten inzichtelijk. Voor deze knelpunten formuleren we samen met jouw organisatie concrete, integrale oplossingen. Met deze oplossingen gaan we experimenteren door pilots te organiseren, medewerkersbegeleiding te bieden en afspraken te maken over de manier van werken en het gebruik van de omgeving.

Daarbij is het evalueren van de pilots een belangrijk aspect. Dit maakt dat de organisatie een continu proces volgt waarmee het hybride werken stapsgewijs wordt doorontwikkeld en uitgerold.

Sparringpartner

Als Aestate kunnen wij helpen om tot een passende hybride werkomgeving te komen met aandacht voor nazorg en evaluatie. Dit doen we op basis van ervaringen van de afgelopen tijd, tools en als sparringpartner (zowel online als op locatie). Als facilitator spelen we in op continue aanpassingen en verbeteringen afhankelijk van de veranderende (individuele) factoren. Want nu heb je de vrijheid en keuze om te kijken wat het beste voor jouw organisatie werkt.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over hybride werken binnen jouw organisatie of vrijblijvend advies contact op met Pauline van Raaij via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar pvanraaij@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!