Nieuws / 12 maart 2020

Het coronavirus heeft grote invloed op de manier van werken. Voor veel bedrijven en organisaties is thuiswerken nu de norm. Binnen Hogeschool Inholland is leren en werken op afstand al enige tijd in ontwikkeling. Met het programma Flexibel Leren en Werken (FLW) heeft Inholland alle benodigdheden in huis om goed te functioneren. Ook in deze situatie, waarbij op afstand werken genoodzaakt is.

Eind 2019 is Aestate als Programmamanager FLW gestart bij Hogeschool Inholland. Het programma Flexibel Leren en Werken is gericht op het implementeren en leren omgaan met nieuwe middelen, inclusief de daarvoor benodigde inrichting van de gebouwen en ruimten. Dit alles zodat studenten en medewerkers van Inholland met hun laptop, smartphone of tablet altijd en overal toegang hebben tot hun gegevens in ruimtes die aansluiten bij wat zij op dat moment willen doen. Deze nieuwe werkwijze vraagt om nieuwe middelen, nieuwe vaardigheden en nieuwe software.

Dit vergt een integrale aanpak en Aestate begeleid Hogeschool Inholland hierin. “Wij zorgen ervoor dat de acties die uitgevoerd worden vanuit de verschillende afdelingen; huisvesting, IT, HR en communicatie zijn besproken en bekeken. Met als doel dat alle afdelingen op de hoogte zijn van elkaars acties en deze als één verhaal naar buiten gebracht kunnen worden. Ook zorgen we dat het onderwijs is aangehaakt bij alle acties die worden uitgevoerd en geven ze de mogelijkheid om gehoord te worden. In verschillende gebruikerssessies nemen we het onderwijs mee in het hele FLW traject om iedereen bekend te maken met het Flexibel Leren en Werken en wat dit voor hun specifiek betekent.” – Tim van der Wal

In 2016 is Aestate al nauw betrokken geweest bij het opstellen van een Programma van Wensen voor Inholland. Deze is de basis geweest voor de implementatie van FLW op een aantal locaties. Met de ervaringen van de implementaties van deze locaties is Aestate gevraagd het integrale locatieplan op te stellen. Daarnaast worden alle lopende projecten die Inholland breed onder FLW vallen in kaart gebracht om te zorgen dat ook deze vanuit één integrale benadering succesvol geïmplementeerd kunnen worden.

Meer informatie over wat wij voor jouw organisatie kunnen doen?

Neem contact met ons op!