Nieuws / 20 maart 2013

Productiever werken, efficiënter huisvesten, het stimuleren van ontmoetingen op de werkvloer. Dit zijn enkele overwegingen om over te gaan op nieuwe werkplekconcepten in kantoren, die de laatste jaren helemaal ‘hot’ zijn. Echter in laboratoria, waar veel grote ontdekkingen gedaan worden, nobelprijzen worden gewonnen en waaraan veel geld wordt uitgegeven, worden nieuwe vormen van huisvesting amper toegepast. Dit is deels te verklaren doordat bij huisvesters werkprocessen in laboratoria vaak nog onbekend terrein zijn. Hierdoor kunnen zij moeilijk adviseren en sturen in de huisvesting van het onderzoek.

Laboratoria hebben iets ongrijpbaars. Onderzoekers in witte jassen doen experimenten met onbekende stoffen en onzichtbare deeltjes en werken met ingewikkelde apparaten.  Histologie, celkweek  en gaschromatografie. Niet te vergelijken met kantooractiviteiten als vergaderen, mails typen en  telefoneren. Hierin schuilt het risico van een wederzijds onbegrip tussen onderzoeker en huisvester. De huisvester vraagt waar al die dure ruimten voor nodig zijn. De onderzoeker is huiverig voor de ‘ondeskundige’ opponent die zich bemoeit met zijn werkproces.

Wij willen een brug slaan tussen beide partijen. In projecten bij onder andere de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit zijn we in gesprek met onderzoekers over de werkprocessen in hun laboratoria. We vragen naar hun onderzoek, naar de ruimte die ze voor hun onderzoek nodig hebben en waarom ze werken zoals ze werken. We maken inzichtelijk welke bouwkundige en financiële overwegingen meespelen bij de bouw en inrichting van laboratoria. Samen zoeken we naar een laboratoriumconcept dat tegemoet komt aan de wensen vanuit zowel het onderzoek als de huisvesting. Onze eerste bevinding is dat optimalisatie mogelijk is. Zowel vanuit oogpunt van huisvesting als onderzoek. Wordt vervolgd.

Ook nieuwsgierig naar hoe wij toegevoegde waarde leveren in het optimaliseren van het gebruik van laboratoria? Neem contact op met Pity Jongens: pjongens@aestate.nl.