Nieuws / 5 mei 2017


Sinds 1847 staat Musis Sacrum (in de volksmond Musis) centraal in het muziekleven van Arnhem. In 2016 is een nieuwbouw- en renovatieproject gestart met als doel van Musis een ambitieus muziekcentrum te maken.

Opdracht Aestate

Voor de renovatie en de gedeeltelijke nieuwbouw van Musis Sacrum heeft Aestate in samenwerking met Nelissen in de voorbereidingsfase het programma van eisen opgesteld. Het programma had een aantal kritische succesfactoren: naast geluid en akoestiek speelden duurzaamheid, cultuurhistorisch waarde en doorlooptijd een belangrijke rol in de planvorming. Het programma van eisen is opgesteld in de vorm van een volumestudie, een kwalitatieve beschrijving, een installatieconcept en een ruimtelijk functionele opgave. Tegelijkertijd is een realisatieplanning en aanbestedingsadvies opgesteld.

Plan

De concertzaal diende tijdens de realisatie in gebruik te blijven. Het plan omvatte: sloop nieuwbouw van een deel van het gebouw, en renovatie van de concertzaal. Het monumentale deel van Musis Sacrum diende in de oude luister hersteld te worden, rekening houdend met de huidige geluid- en comforteisen.

Afbeelding NRC.nl

Proefdraaien

Momenteel is de renovatie van het monumentale deel van Musis Sacrum nog in volle gang, de aanbouw is inmiddels vervangen door een 15.000 m³ grote multifunctionele zaal in een glazen paviljoen. Deze zaal, ook wel Parkzaal genaamd, begint op 6 mei met proefdraaien. Bijzonder aan de Parkzaal is dat de wand achter het podium van onder tot boven uit glas bestaat en helemaal kan worden opengezet. Zo kan het podium ook worden gebruikt voor parkconcerten. Lees ook de recensie op www.NRC.nl.

Trots

Het renoveren en uitbreiden van een Monumentaal Concertgebouw als Musis Sacrum is in vele opzichten een specifieke opgave waarbij ervaring een belangrijke rol speelt. Trots is Aestate op het vertrouwen dat ze van de Gemeente Arnhem heeft gekregen om deze opdracht succesvol te volbrengen.