Nieuws / 18 april 2016

Met Inholland heeft Aestate in de afgelopen maanden een programma van wensen voor toekomstbestendige huisvesting ontwikkeld. Inmiddels is de opdracht van Aestate toegespitst op één van de locaties. De opgave is om zowel de kantoor-, onderwijs- als onderzoeksomgeving in lijn te brengen met het toekomstbeeld van de onderwijsinstelling.

Om deze stip op de horizon voor de onderwijsomgeving concreet te maken, gebruiken we een model dat ruimtelijke consequenties van het toekomstbeeld inzichtelijk maakt. Dit doen we in samenwerking met docenten en andere betrokkenen. Een voorbeeld. Is het beeld dat onderwijs zich meer richt op toepassing van kennis dan op plenaire overdracht van kennis, dan vertaalt dit zich mogelijk in onderwijs dat alleen nog in projectgroepen plaats vindt. Dit impliceert tevens dat er geen hoorcollegezalen meer nodig zijn.

Op deze wijze maken we eenvoudig inzichtelijk wat globaal de toekomstige ruimtevraag is. Daarnaast worden knelpunten duidelijk; wat is het verschil tussen het huidige aanbod en toekomstige behoefte? Ook onzekerheden in het programma maken we inzichtelijk. Op deze manier ontwikkelen we een programma voor huisvesting die aansluit op de wensen uit onderwijs en onderzoek, nu en in de toekomst.