Nieuws / 17 juli 2013

03 origineelIn de binnenstad van Utrecht wordt een uniek project gerealiseerd. Het betreft Schatkamer II: een ondergronds publiekscentrum waarbij 2000 jaar geschiedenis zichtbaar gemaakt wordt. De grond onder het Domplein bevat een enorme hoeveelheid archeologische schatten. Het gaat onder andere om de fundamenten van het voormalige middenschip van de Domkerk, muurresten uit de Romaanse periode en er zijn zelfs objecten aanwezig die uit de tijd van de Romeinen tijd stammen. In mei 2013 is het Initiatief Domplein gestart met de bouw van Schatkamer II, zodat deze schatten op een spannende wijze aan het publiek getoond kunnen worden. Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze manier voor publiek toegankelijk gemaakt wordt.

In de afgelopen tijd is de bouw van Schatkamer II zeer zorgvuldig voorbereid. Met een veelzijdig team van specialisten en in samenspraak met het bevoegd gezag is een plan opgesteld waarbij archeologiebescherming, ruimtelijk ontwerp, technische uitvoerbaarheid, financiën en planning zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Aestate verzorgt in dit team het procesmanagement. Wij ondersteunen het Initiatief Domplein bij het bewaken van het projectbudget, planning en organisatiestructuur. Daarnaast zijn wij gevraagd om tijdens de uitvoering de rol van directievoerder te vervullen.

De opening van Schatkamer II wordt voor medio 2014 voorzien. Vanaf dat moment zal Nederland een unieke attractie rijker zijn.