Nieuws / 4 februari 2014

Reisgids Maatschappelijke VoorzieningenEr moet flink bezuinigd worden op maatschappelijk vastgoed; tegelijkertijd verandert de vraag naar maatschappelijke voorzieningen voortdurend onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving en veranderend overheidsbeleid.

Een kritische blik op de exploitatie en de verbetermogelijkheden zijn noodzakelijk om het voorzieningenniveau op pijl te houden en de beschikbare middelen zo goed mogelijk te besteden. Als partner van het netwerk ‘Bouwstenen voor Sociaal’ is Aestate afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen (VNG, 2008).

De gids laat zien hoe de samenleving verandert en welke mogelijkheden lokale partijen hebben hierop in te spelen. Daarbij wordt niet uitgegaan van verschillende sectoren of instituten, maar van de behoeften in de samenleving. Er worden verschillende innovatieve oplossingen en maatregelen gepresenteerd die de sectoren overstijgen en waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van de samenleving. Centrale vraag daarbij is steeds; welke maatschappelijke voorzieningen heeft de samenleving in de toekomst nodig om goed te functioneren en hoe kunnen we daarin het beste voorzien?

De gids is samen met het werkveld gemaakt. Diverse mensen uit het netwerk van Bouwstenen en het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling hebben meegedacht en meegeschreven. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG, en Stef Blok, minister Wonen en Rijksdienst, schreven het voorwoord.

Een digitale versie van de reisgids is hier te vinden.

Als onderdeel van de reisgids is door Aestate de notitie “Portefeuillesturing bij maatschappelijke voorzieningen” opgesteld en gepubliceerd. Hierin zijn uitgangspunten en richtlijnen beschreven om stap voor stap te komen tot een voorzieningenplan. De omschreven stappen betreffen feitelijk een continu proces met als doel het inrichten van de optimale maatschappelijke portefeuille die de uitvoering van het beleid maximaal ondersteunt en faciliteert.