Nieuws / 28 april 2014

Tijdens de carrièredag van de TU Delft hebben studenten bouwkunde zich gebogen over een opgave waar Aestate het afgelopen jaar zelf aan heeft gewerkt. Het betrof een complex strategisch vastgoed vraagstuk met diverse belangen.

Deelnemende teams hebben Duplo-steentjes gebruikt om snel inzicht te krijgen in het afstemmen van vraag en aanbod en de bijbehorende schuifbewegingen, een methode die door Aestate vaker is toegepast. Uiteindelijk is het alle teams gelukt om twee mogelijke varianten te bedenken en deze met Duplo neer te leggen.

Alle deelnemers zijn vervolgens uitgedaagd om de juiste afwegingen te maken die nodig zijn om tot een passend huisvestingsadvies te komen. Tijdens de case kwamen alle perspectieven van het CREM-model ruimschoots aan bod (bestuurlijk / strategisch, financieel, gebruikers, functioneel/technisch), waardoor de studenten zeer uiteenlopende huisvestingsoplossingen hebben bedacht.