Nieuws / 17 oktober 2014

Met de opkomst van University Colleges lijkt een nieuw type onderwijs geboren. Een model waar exclusiviteit centraal staat. En dus vooral een model dat vraagt om een andere visie op huisvesting.

In diverse media is in de afgelopen maanden gesproken over het fenomeen University Colleges. Inmiddels zijn er in Nederland 9 Colleges met in totaal meer dan 3.000 studenten, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. De trend lijkt over te slaan naar het HBO. Maar wat maakt een University College anders dan de traditionele universiteit?

University Colleges bieden een internationaal georiënteerde, brede, Engelstalige bacheloropleiding. De begeleiding bij deze opleidingen is intensief net als het onderwijsprogramma. Bij de Colleges is onderlinge samenhang en verbondenheid belangrijk. Sommige bieden ook huisvesting voor hun studenten op het terrein rondom, zodat een campus volgens Amerikaans model ontstaat.

De intensieve begeleiding, die geboden wordt, gaat gepaard met het werken in kleine groepen. De behoefte aan traditionele collegezalen wordt vervangen door een behoefte aan kleinere ruimtes en lokalen, die multifunctioneel te gebruiken zijn. In een vroeg stadium van de planvorming moet een visie op onderwijs vastgesteld worden. Op deze manier wordt het gewenste onderwijsconcept optimaal geprojecteerd op de vastgoedportefeuille.

De exclusiviteit, die colleges nastreven, in combinatie met het hoge collegeld brengen ook verplichtingen met zich mee betreffende de uitstraling en het afwerkingniveau van het vastgoed. Studenten willen waar voor hun geld. Omdat de panden van Colleges ook als visitekaartje dienen kiezen ze vaak voor historische panden.

© Ossip van Duivenbode

Het imago en de identiteit wat de University Colleges nastreven van onderlinge saamhorigheid, individuele aandacht en exclusiviteit hebben consequenties voor de huisvesting. Het gebouw moet zowel interactie en ontmoetingen stimuleren als geborgenheid en een gevoel van thuis zijn bieden. Reden voor bijvoorbeeld het Erasmus University College om een woonkamer op te nemen in het pand.

Al met al heeft het onderwijsprogramma duidelijke effecten op de huisvesting. De vraag wijkt af van de traditionele universiteit op portefeuille niveau, welke locatie biedt de juiste faciliteiten, binnenstedelijk of Randstedelijk met mogelijkheden tot realiseren van een campus, op objectniveau, welk type gebouw heeft de juiste uitstraling en aantrekkingskracht, op gebruiksniveau welke

type ruimtes zijn nodig.

Al deze eisen en wensen maakt het vormgeven van de huisvesting voor de Colleges tot een uitdaging. Aestate is betrokken geweest bij verschillende University Colleges, waaronder de Erasmus University College. De effecten van de ontwikkelingen in het onderwijs op de huisvesting behoort tot expertises van Aestate.