Nieuws / 22 december 2016

“Wat doen we met de locatie in Hilversum?” Dat was de vraag die in 2004 gesteld werd door het CvB van de HKU, een toonaangevende kunsthogeschool. Met deze vraag is het programma herhuisvesting gestart. Dit programma wordt in 2017 afgerond met de ingebruikname van het pand Molenburg.

Aestate is gestart met het opstellen van een campusvisie die de ambities van de HKU optimaal ondersteunt en uitdraagt. Daarna is de basisroute opgesteld waarin aangegeven is op welke wijze de campusvisie gerealiseerd kan worden. Randvoorwaarden waren: gelijkblijvende jaarlijkse huisvestingslasten en minimale overlast voor het onderwijs. De basisroute geeft de schuifbewegingen in de tijd aan. Tegelijkertijd zijn een aantal projecten gedefinieerd om gebouwen aan te trekken, af te stoten en te revitaliseren. De eerste fysieke stap was het aantrekken en de gefaseerde ingebruikname van Oudenoord 700. Hierbij was het belangrijk om afspraken te maken over het gedeelde gebruik van de huisvesting en voorziening met de vertrekkende HU. Daarnaast is de Pastoefabriek aangehuurd en in een half jaar tijd getransformeerd van productiehal naar onderwijslocatie.  De IBB-laan is volledig gerenoveerd en er is een hoogwaardig studiocomplex gerealiseerd. Dit alles binnen de strakke kaders van tijd en geld zoals in de basisroute is vastgelegd.