Nieuws / 2 mei 2020

Nederland moet energiezuiniger worden! In het Klimaatakkoord wordt de nadruk gelegd op een gebouwde omgeving die energieneutraal is in 2050. De uitstoot dient te worden verminderd met 49% in 2030 en met 95% in 2050. Onderdeel van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van gemeentelijke vastgoedportefeuilles, zo ook die van de gemeente Heemstede. Deze grote opgave vraagt om een duidelijke vastgoedstrategie die de gemeente faciliteert in dit proces.

De gemeente Heemstede heeft de ambitieuze doelstelling om in 2030 een energieneutrale vastgoedportefeuille te hebben. Aestate heeft de gemeente Heemstede vorig jaar geholpen in haar duurzaamheidsambities door het bepalen van een gezamenlijke stip op de horizon. De visie van de gemeente is verder gedefinieerd en aangescherpt en de huidige vastgoedportefeuille is in beeld gebracht.

Los ook mijn vraagstuk op!

Nu is het noodzaak om samen met de gemeente Heemstede door te pakken. Aestate helpt de gemeente met het doorlichten van de vastgoedportefeuille op duurzaamheidsmaatregelen. Per object bepalen we welke duurzaamheidsmaatregelen we kunnen nemen. Door ieder object in een dashboard weer te geven, kan Aestate op gebouw- en portefeuilleniveau de financiële en energetische impact van de maatregelen inzichtelijk maken. Waar liggen de kansen en welke keuzes maakt de gemeente Heemstede?

Met een gevuld dashboard als sturingsinstrument kan de gemeente Heemstede overgaan op de uitvoering!