Nieuws / 10 maart 2020

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zorgt elke dag voor de veiligheid van alle mensen die regio Utrecht wonen en verblijven. De VRU is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing met het motto ‘Uw veiligheid, ons werk’.

Voor het uitvoeren van haar repressieve taken gebruikt zij een 71-tal brandweerposten in de regio. In 2018 is de verantwoordelijkheid voor het beheer van onderhoud van 18 van de 71 brandweerposten overgeheveld naar de VRU. Met als doel om meer overzicht te krijgen en vooral meer sturing te geven op de kwaliteit van de gebouwen.

De VRU is geen professional op het gebied van installatietechnisch onderhoud, maar stelt wel hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de installaties. Daarnaast wil zij graag ontzorgd worden, zeggenschap hebben en in geval van storingen snel kunnen schakelen. Om deze reden heeft zij Aestate gevraagd expertise en projectleiding te leveren ten behoeve van het specificeren en aanbesteden van preventief en correctief installatietechnisch onderhoud van de 18 brandweerposten.

Wil je meer weten over dit project? Of wil je weten wat Aestate op het gebied van inkoop en aanbesteden van onderhoud voor jou kan betekenen?

Neem contact op!