Binnen de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) wordt de huisvesting tot op heden decentraal georganiseerd. De komende jaren ligt er een behoorlijke opgave die vraagt om een sterke huisvestingsorganisatie. Om deze reden is Aestate gevraagd te kijken of de eerder gemaakte verdeling tussen centraal en decentraal nog steeds de juiste verdeling is en deze zo nodig bij te stellen.

De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) is sinds 2012 de overkoepelende stichting achter acht openbare scholen voor voortgezet onderwijs. De OSVS bestaat uit vier scholen in Schiedam en vier scholen in Vlaardingen. Iedere school binnen de scholengroep onderscheidt zich met een eigen identiteit. De afgelopen jaren is de onderlinge samenwerking steeds meer toegenomen en worden vanuit OSVS meer processen centraal georganiseerd. Huisvesting wordt daarentegen tot op heden decentraal georganiseerd. Iedere locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de huisvesting van zijn of haar eigen school.

Centralisatie

De ervaringen van de eerdere centralisaties en het zicht op de huisvestingsopgave voor de komende jaren zijn aanleiding om de huidige manier van werken te evalueren. Daarnaast zal worden geïnventariseerd welke (verbeter)mogelijkheden er zijn voor de huisvestingsorganisatie van de scholen en OSVS centraal.

Om een compleet beeld te krijgen van de organisatie hebben er verschillende interviews plaatsgevonden met het bestuursbureau, de locatiedirecteuren en medewerkers die zich op dit moment bezighouden met huisvesting op de scholen. Tijdens de interviews hebben de locatiedirecteuren zich uitgesproken over wat er nu goed gaat en wat er in hun ogen beter zou kunnen. Het streven is om de zaken die goed gaan, mee te nemen richting de toekomst. Vanuit theoretisch perspectief is omschreven wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een huisvestingsorganisatie. Op welk niveau is huisvesting binnen de organisatie georganiseerd? En hoe zit het met de verdeling van taken en verantwoordelijkheden?

 

 

Vlaardingen-Schiedam (1)

Factsheet

Schoolgebouw icoon8 scholen
Looptijd icoon3.800 leerlingen
personas icon450 medewerkers

Eigen model

Aestate heeft een eigen model ontwikkeld voor het inrichten van de huisvestingsorganisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau geeft het de processen en belangrijkste taken binnen de huisvesting weer. Met dit model is onderzocht hoe huisvestingsactiviteiten zijn georganiseerd binnen de bestaande organisatiestructuur en op welke manier verantwoordelijkheden zijn belegd.

Aangevuld met een theoretisch kader en ervaringen uit de huidige situatie is een adviesrapport opgesteld voor het inrichten van de OSVS huisvestingsorganisatie.

Vervolg van het traject? OSVS heeft met dit adviesrapport de handvatten om zelf de huisvestingsorganisatie in te gaan richten. Door de verschillende adviezen op strategisch, tactisch en operationeel niveau is er zicht op wat er nu goed gaat, wat beter kan en welke veranderingen in de organisatie doorgevoerd kunnen worden.

Uitgevoerd door:

Tim van der Wal

Medior adviseur

030 - 637 63 77

TWA_Aestate_ontrafelexperts_team_zijkant