De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) is sinds 2012 de overkoepelende stichting van acht openbare scholen voor het voortgezet onderwijs. OSVS bestaat uit vier scholen in Schiedam en vier scholen in Vlaardingen. Iedere school binnen de scholengroep onderscheidt zich met een eigen identiteit. De afgelopen jaren is de onderlinge samenwerking steeds meer toegenomen en worden vanuit OSVS meer processen centraal georganiseerd. Huisvesting wordt daarentegen tot op heden decentraal georganiseerd. Iedere directeur is verantwoordelijk voor de huisvesting van zijn of haar eigen school.

Centralisatie

De komende jaren ligt er een behoorlijke opgave die vraagt om een sterke huisvestingsorganisatie. Om deze reden is Aestate gevraagd te komen met een voorstel hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen centraal en decentraal beter aansluiten bij de expertise en huisvestingsopgave. De positieve ervaringen van de eerdere centralisaties en het zicht op de opgave voor de komende jaren zijn aanleiding om de huidige manier van werken te evalueren. Daarnaast is geïnventariseerd welke verbetermogelijkheden er zijn voor de huisvestingsorganisatie van de scholen en OSVS centraal.

Interviews

Om een compleet beeld te krijgen van de organisatie hebben er verschillende interviews plaatsgevonden met het bestuursbureau, de directeuren en medewerkers die zich op dit moment bezighouden met huisvesting op de scholen. Tijdens de interviews hebben de directeuren zich uitgesproken over wat er nu goed gaat en wat er in hun ogen beter zou kunnen. Het streven is om de zaken die goed gaan, mee te nemen richting de toekomst.

Taken en verantwoordelijkheden

Vanuit theoretisch perspectief is omschreven wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een huisvestingsorganisatie. Op welk niveau is huisvesting binnen de organisatie georganiseerd? En hoe zit het met de verdeling van taken en verantwoordelijkheden?

OSVS_klanten

Factsheet

Schoolgebouw icoon factsheet 8 scholen
Project icoon factsheet 3.800 leerlingen
personas icon factsheet 450 medewerkers
Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Eigen model

Aestate heeft een model ontwikkeld voor het inrichten van de huisvestingsorganisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau geeft het de processen en kerntaken binnen de huisvesting weer. Aan de hand van dit model is aangegeven hoe de huidige huisvestingsactiviteiten zijn georganiseerd binnen OSVS en op welke manier verantwoordelijkheden zijn belegd.  (Zie afbeelding model)

Aangevuld met een theoretisch kader en ervaringen uit de huidige situatie is een advies opgesteld voor het inrichten van de toekomstige OSVS-huisvestingsorganisatie.

Vervolg van het traject? OSVS heeft met dit advies de handvatten om zelf de huisvestingsorganisatie in te gaan richten welke voldoende robuust is om de complexe huisvestingsopgave in de komende jaren aan te kunnen pakken.

Voor dit project uitgevoerde diensten

Project OSVS huisvestingsadvies door Aestate
Onze ontrafelexperts zijn samen met OSVS gekomen tot een plan…

Tim van der Wal

Adviseur