De afgelopen jaren heeft Aestate OPCW ondersteund bij de initiatie -en ontwerpfase voor de nieuwe locatie van het OPCW Lab en de Equipment Store in Pijnacker-Nootdorp. Zo hebben we gezamenlijk met OPCW een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, de fondsenwerving voorbereid, locatiestudies verricht en de aanbestedingen begeleid. Ook hebben we de toekomstige ontwikkelingen in de organisatie, samen met de gebruikers, vertaald naar de wensen voor het nieuwe gebouw en deze opgenomen in een Programma van Eisen.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase heeft Aestate namens OPCW het ontwerpteam begeleid.  Nu de ontwerpfase is afgerond zal Aestate ook in de realisatie- en implementatiefase betrokken blijven bij het project. De komende periode zullen wij de ingebruikname voorbereiden door onder meer het werkplekconcept, lab-concept en de gebruiksconcepten van de overige functies in het gebouw op te stellen.