Inkoop van het onderhoud

Aanleiding van mijn onderzoek is het feit dat het inkopen van meerjarenonderhoud voor veel maatschappelijke organisaties een lastige klus blijkt te zijn.

“Hoe kan Aestate de afwegingen en/of mogelijkheden voor het uitbesteden van het onderhoud inzichtelijk maken, zodat de keuze in contractvorm aansluit bij de maatschappelijke organisatie?”

Wat zijn kritische afwegingen bij het uitbesteden van onderhoud zodat de contractvorm aansluit
bij de maatschappelijke organisatie? Hierbij spelen velen factoren een grote rol, zoals soort onderhoud, grootte van het onderhoud en het doel van het inkopen van het meerjarenonderhoud. Dit is echter specifiek gericht op het onderhoud zelf en nog niet op de uitbesteding. In die uitbesteding moeten maatschappelijke organisaties ten eerste voldoen aan de aanbestedingswet. Hierin staan de wetten en procedures beschreven waar de organisatie aan moet voldoen. Daarnaast zijn er verschillende contractvormen met daarin eigen kenmerken en voor- en nadelen. De sturing en vertaling van deze contractvorm bepaald mede het succes van een goede uitbesteding.

Onderzoeksmethode

Al deze afwegingen zijn van belang bij het inkopen van het meerjarenonderhoud. De relevantie van dit onderzoek is het laten aansluiten van afwegingen in het inkoopproces bij wat de organisatie wil en hoe dit te integreren in de organisatie. Tijdens mijn onderzoek richtte ik me op hoe de contractvorm kan aansluiten bij de ontwikkeling van de eigen organisatie. Daarin onderzocht ik de volgende punten:

  1. doel van het uitbesteden van het meerjarenonderhoud
  2. kenmerken van contractvormen en de voor- en nadelen
  3. welke classificaties er zijn om de aanbestedende organisatie binnen huisvesting te karakteriseren
  4. de kritische succesfactoren bij elke stap in het inkoopproces.

Afwegingsmodel uitbesteding onderhoud

Door kwalitatief onderzoek met behulp van interviews te koppelen aan theorie en empirie ontwikkelde ik een tool waarmee je de juiste afweging van contractvorm maakt in relatie tot de interne organisatie en de ontwikkeling. Het is een stroomschema waarbij de volgende vragen beantwoord worden:

  • specificeren: wat wil een organisatie?
  • selecteren: wat kan een organisatie?
  • contracteren: hoe richt je dit als organisatie in?

Conclusie

De kritische afwegingen bij het uitbesteden van onderhoud zodat de contractvorm aansluit bij de maatschappelijke organisatie, zijn inrichting van de organisatie, ambitie, fase van ontwikkeling en het type organisatie. Met betrekking tot het onderzoek bleek het relevant om meer verschillende typen organisaties en meer onderhoudspartijen te betrekken, en gebruiken te maken van casestudies.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek ‘Inkoop van het onderhoud’ van Pascal?  Neem dan contact op met Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Meer over onze AEcademy