Nieuws / 25 maart 2016

Kwaliteit is voor Aestate meer dan het voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. Kwaliteit is ook het continu ontwikkelen van methoden, processen en mensen binnen het bedrijf. Dit alles uiteraard met aandacht voor het milieu.

Om de kwaliteit van onze diensten te beheersen en onze milieudoelstellingen te borgen, heeft Aestate een kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgesteld. Dit systeem is in lijn met de normen NEN-EN-ISO 9001:2008 en NEN-EN-ISO 14001:2004.

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om onze dienstverlening uit te voeren met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Onze kwaliteitsdoelstellingen worden jaarlijks aangescherpt. Wij voeren klanttevredenheidsonderzoeken uit maar wij beoordelen ook onze leveranciers. Alle bevindingen resulteren in  corrigerende en preventieve maatregelen waar nodig.

Ons milieubeleid is tweeledig. Enerzijds zorgen wij voor minder CO2-uitstoot doordat onze auto’s allemaal zuinig tot zeer zuinig zijn en we plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Anderzijds adviseren wij onze opdrachtgevers over duurzame oplossingen.

Zo als altijd het geval is bij een gecertificeerd bedrijf, wordt ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem periodiek getoetst of het voldoet aan gestelde eisen en of de certificering gerechtvaardigd is. Jaarlijks vindt een interne en externe audit plaats en wordt het managementsysteem aangepast.

De certificaten NEN-EN-ISO 9001:2008 en NEN-EN-ISO 14001:2004 zijn te downloaden middels onderstaande link: