Nieuws / 18 oktober 2021

Alweer meer dan een jaar geleden begonnen we massaal met het thuiswerken. Zo ook de medewerkers van KNMG. Dit is aanleiding geweest voor KNMG om de bevindingen van de medewerkers te monitoren. Zo is KNMG in staat om tijdig aanpassing door te voeren op basis van feedback van de medewerkers.

Aestate heeft in samenwerking met KNMG een zogenoemde thermometer ontwikkeld waarmee de maandelijkse beleving van medewerkers wordt gemonitord. Op basis van alle thema’s waaronder de werkomgeving, middelen en communicatie. De uitkomsten van de thermometer wordt door Aestate elke maand teruggekoppeld zodat er kan worden bijgestuurd op nieuwe ontwikkelingen.

Los ook mijn vraagstuk op!

Delen van ervaringen

Vanuit KNMG horen we veel reacties van medewerkers die het als fijn ervaren dat er naar hun ervaringen met het thuiswerken wordt geluisterd. Daarbij is het niet verplicht, maar krijgen we vanuit de medewerkers van KNMG elke maand weer veel waardevolle feedback binnen. Je ziet echt dat het leeft binnen KNMG. De thermometer zal ook worden ingezet als de medewerkers straks weer naar kantoor gaan. Om deze transitie goed te kunnen verzorgen is het even zo waardevol om de ervaring te monitoren en in te spelen op de wensen van de gebruikers.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Mark Leendertse via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar mleendertse@aestate.nl