Met mijn onderzoek geef ik inzicht in de aspecten waarmee het projectteam van Aestate rekening moet houden als zij een organisatie begeleiden bij de overgang naar een nieuw werkplekconcept. Met als einddoel dat medewerkers het gewenste gedrag bij de werkplek laten zien.” Hoofdvraag van mijn onderzoek:

“Hoe kan Aestate organisaties begeleiden bij de overgang naar een nieuw werkplekconcept, zodat medewerkers volgens dit nieuwe concept gaan werken?”

Wanneer een organisatie overstapt op een nieuw werkplekconcept, werkt dit alleen als medewerkers meegaan met de verandering en hun werkgedrag aanpassen. Deze twee veranderingen vragen om een andere aanpak. Uit mijn theoretisch kader en praktijkonderzoek blijkt dat de medewerkers zowel begeleiding voor als ná de verandering nodig hebben:

  • voorafgaand begeleiding geeft kennis over de verandering en de te doorlopen stappen. Medewerkers weten wat hen te wachten staat en hebben minder onzekerheden.
  • begeleiding na de verandering helpt medewerkers op de juiste manier te gaan werken door hen keer op keer erop te wijzen. Daarnaast is het belangrijk dat het management het goede voorbeeld geeft en vertrouwen uitstraalt.

Afstudeeronderzoek: Begeleiding naar nieuw werkplekconcept

Een werkplekverandering is een stressvol moment
Hoe moet je de verandering begeleiden?
Tien activiteiten voor tijdens de begeleiding

Maatwerk

De begeleiding moet op elk specifiek vraagstuk binnen verschillende organisaties aangepast worden. Het is maatwerk. Iedere medewerker wil  immers op een andere manier betrokken worden bij het veranderproces en niet elke verandering is hetzelfde. Er zijn tien activiteiten die uitgevoerd moeten worden gedurende de begeleiding van de medewerkers. Tijdstip, frequentie of invulling van de activiteit verschilt per vraagstuk. Er kan ook weerstand optreden: verandering is een van de meest stressvolle momenten die een mens ervaart. Dat geldt ook voor een werkplekverandering. Tevens moet rekening gehouden worden met ongewenst gedrag dat medewerkers kunnen tonen op een werkplek. Om te voorkomen dat dit afbreuk doet aan het gewenste resultaat is het belangrijk om maatregelen treffen.

Verandermanager

In de begeleiding van medewerkers bij de overgang naar een nieuw werkplekconcept neemt Aestate de rol van verandermanager op zich. Doel is medewerkers uitleggen wat er gaat veranderen, hen hierin meenemen en op de juiste manier laten werken. Door voor én na de verandering de begeleiding te bieden, zijn medewerkers op de hoogte van het proces en accepteren zij de verandering makkelijker. Medewerkers vroegtijdig bij het proces te betrekken leidt tot bewustwording van de nieuwe manier van werken. Door regelmatig informeren, werkgerelateerde afspraken te maken en dit te herhalen en evalueren, weten medewerkers wat van hen verwacht wordt en worden de nieuwe routines aangeleerd. *Begeleider afstudeeropdracht: Sara Steenkamp.

Meer informatie

Wil je meer weten over het huisvestingsonderzoek van Sascha?  Neem dan contact op met Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Meer over onze AEcademy