Nieuws / 8 oktober 2013

In 2007 namen de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit het initiatief om gezamenlijk een University College in Amsterdam te starten. Heel snel daarna, in september 2009 opende het Amsterdam University College (AUC) haar deuren op een tijdelijke locatie. 3 Jaar later, in september 2012, nam het AUC haar intrek in de nieuw ontwikkelde locatie op het Science Park in Amsterdam. In amper 5 jaar tijd kwam deze ontwikkeling dus tot stand. Alleen dat maakt het proces al bijzonder.

AUC04

Benieuwd naar de succesfactoren, bracht Aestate samen met de opdrachtgever een bezoek aan het pand en keken we terug op het doorlopen traject. Davy Demmers, plaatsvervangend directeur Huisvestingsontwikkeling UvA en verantwoordelijk voor de huisvesting van AUC, doet dit met zichtbare tevredenheid: “Het gebouw biedt precies de sfeer, functionaliteit en maat die we voor ogen hadden. Bovendien is het binnen budget én op tijd gerealiseerd.”

Aestate is in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het AUC betrokken, onder meer voor het opstellen van het Programma van Eisen en begeleiding van de architectenselectie. Het proces startte met zogenaamde expertmeetings waarin is nagedacht over de identiteit, uitstraling en locatie van het AUC. Vervolgens is meer concreet nagedacht over de huisvesting: wat gebeurt er op een University College? Wat is er anders dan een universiteit of hogeschool? Belangrijk thema’s bleken onder meer ontmoeting tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Ook werd het belang van ruimte voor nevenactiviteiten en ontplooiing benadrukt. Deze thema’s zijn door Aestate vertaald in een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen. Vervolgens is Mecanoo Architecten geselecteerd voor de ontwerpopgave, middels een Europese aanbestedingsprocedure. Met een mooi resultaat; begin 2013 werd het AUC en Mecanoo architecten gelauwerd als winnaar van de Gouden A.A.P, de Amsterdamse Architectuur Prijs die wordt toegekend aan de combinatie van architect én opdrachtgever.

AUC03Demmers: “Door het werken aan een PvE vorm je zelf je gedachten en ideeën, zonder dat deze direct door een architect in tekeningen of plattegronden worden gevat. Dit maakt dat je je als opdrachtgever een goed beeld vormt van wat je wilt, wat belangrijk is. Dit stelt je vervolgens in staat om in het verdere proces een sterke dialoog te creëren tussen architect, gebruiker en opdrachtgever. Het grootste compliment naar Aestate is wel dat er maar één programmatische wijziging is doorgevoerd. Het AUC kent kleinschalig onderwijs met kleinere lokalen. Om toch af en toe grotere groepen te kunnen opvangen is er tussen twee lokalen in plaats van een vaste scheidingswand een schuifwand gerealiseerd. Verder is het PvE volledig in tact gebleven.”

Dat Aestate in de voorbereidingsfase een goede bijdrage heeft geleverd, is voor Demmers duidelijk: “Bij de keuze voor Aestate was duidelijk dat zij de universitaire wereld goed kenden. De kennis en ervaring van het communiceren met bestuurders om besluitvorming rond te krijgen was van toegevoegde waarde, zeker gezien de snelle doorlooptijd van dit proces.”

Inmiddels is Aestate ook betrokken bij de totstandkoming van het Erasmus University College in Rotterdam. Aestate heeft onder meer bijgedragen aan de locatiekeuze en het Programma van Eisen voor de huisvesting in een bestaand pand. Op dit moment verzorgt Aestate een deel van het projectmanagement en begeleidt als zodanig onder meer inkooptrajecten en adviseert het EUC gedurende de bouwperiode en ingebruikname.