Nieuws / 18 december 2012

“Het Lorentzhuis is nu al een beetje nieuw!” kopte de Gelderlander dinsdag 16 oktober. Vooruitlopend op de renovatie van het verpleeg- en verzorgingshuis Lorentzhuis in Velp is een model woning gerealiseerd. Deze geeft een getrouw beeld van hoe een deel van de kamers er na de verbouwing uit gaat zien. Bewoners, familie en medewerkers hebben de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te maken op de woning, de afwerking en de indeling. Daarmee kan het projectteam de uiteindelijke kamer nog beter afstemmen op de wensen van de gebruikers.

De model woning is ook bedoeld als leerobject voor het projectteam. Door de woning in het bestaande gebouw te realiseren, wordt meteen duidelijk wat tijdens de bouw te verwachten is. Hierdoor zal het aantal verrassingen tijdens de bouw gering zijn en kunnen de faalkosten en overlast tijdens de bouw tot een minimum beperkt blijven.

In oktober is de modelwoning geopend, in november is de bouwvergunning afgegeven en in december zijn de realisatie contracten ondertekend. De grootschalige renovatie start volgens planning in februari 2013. Medio 2014 zal het Lorentzhuis – nieuwe stijl – helemaal gereed zijn.