Nieuws / 17 mei 2012

Zorgorganisatie Innoforte staat voor een dubbele opgave in haar vastgoed. Vergrijzing en de hervorming van de AWBZ (het scheiden van wonen en zorg) dwingen om na te denken over het vastgoed aanbod. Welke zorg wil Innoforte aanbieden en wat betekent dit voor haar huisvesting? Daarnaast is een van de gebouwen van Innoforte, het Lorentzhuis, technisch en functioneel sterk verouderd. Hoewel dit woonzorgcomplex een goede structuur heeft, voldoet het niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een zorgcomplex worden gesteld. Renovatie is daarom op korte termijn noodzakelijk.

Aestate stelt met Innoforte een renovatieplan op wat in lijn is met de eveneens in ontwikkeling zijnde visie op huisvesting. In samenspraak met medewerkers van Innoforte wordt een programma voor het gebouw opgesteld en worden uitgangspunten voor het ontwerp geformuleerd. Parallel hieraan loopt de selectie van bouwteampartners voor de renovatie.