Nieuws / 29 oktober 2013

‘Weg met de oude meuk!’ Dat waren de woorden van burgemeester Herman Kaiser, die tezamen met wethouder Gerrie Elfrink middels een hamerslag het startsein geeft voor de sloop van de Arnhemse brandweerkazerne. Op dezelfde locatie komt een nieuwe 24-uurs uitrukkazerne met kantoren voor een deel van de medewerkers van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Bijzonder voor het project is de locatie en het in bedrijf blijven van de huidige 24-uurs uitrukdienst tijdens de bouw. De locatie aan de Rietgrachtstraat in Arnhem is een binnenstedelijke locatie met alle problemen die daar bij horen zoals overlast, logistieke beperkingen en aantal belanghebbenden. Tegelijk met de sloop, sanering en bouwwerkzaamheden van de kazerne wordt de stedelijke infrastructuur door de gemeente aangepast.

Brandweerkazarne Arnhem

Start sloop brandweerkazerne Arnhem

De nieuwbouw van de kazerne vindt gefaseerd plaats omdat de uitrukdienst gedurende de bouw vanaf dezelfde locatie plaats zal blijven vinden. Een andere geschikte locatie was in verband met opkomsttijden en aanrijroutes niet te vinden. Dit betekent naast de bemoeilijkende factoren van de binnenstad, ook nog eens een uitdaging in het faseren van de bouw, tussentijdse verhuizingen en de realisatie van tijdelijke voorzieningen. Samen met het gemeentelijk Vastgoedbedrijf heeft Aestate vanuit de wensen en ideeën van de VGGM een haalbaar plan ontwikkeld en in de markt gezet. Het resultaat is een Design & Build opgave op basis van een Voorlopig Ontwerp. En over 2 jaar een gloednieuw onderkomen voor de VGGM!

 

Voeg mij toe aan je contacten!