Nieuws / 17 december 2018

Vanuit Aestate hebben Daniël Koningen en Kirstin de Boer de onderhandelingen van OPCW met de gemeente Pijnacker-Nootdorp begeleid. Een belangrijke stap richting realisatie van het OPCW ChemTech Centre en een mooie samenwerking met Harm Renders van Businesspark Heron!

Het OPCW Lab en de Equipment Store vormen het hart van het nieuwe OPCW Centre for Chemistry and Technology dat op Heron gerealiseerd zal worden. De ongeveer twintig medewerkers die werkzaam zijn in het OPCW Lab en de Equipement Store bestaan uit wetenschappers, technici, logistieke experts, uitrustingsexperts en ondersteunende staf.

Met het OPCW Lab en de Equipment Store is de OPCW in staat om missies uit te voeren waarbij samples verzameld en geanalyseerd kunnen worden, zodat toegezien kan worden op naleving van het Verdrag Chemische Wapens.

Uitbreiding faciliteiten

OPCW heeft een nieuwe locatie voor het OPCW Lab en de Equipment Store nodig om te voldoen aan de steeds grotere vraag van de lidstaten van de OPCW: de opkomende dreiging van de inzet van chemische wapens vereist meer en steeds nauwkeurigere manieren om de aanwezigheid of afwezigheid van chemische wapens aan te kunnen tonen. Ook de vraag om bij te dragen aan de opbouw van kennis en kunde in de lidstaten zelf groeit. De huidige faciliteit is verouderd en te klein om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen.

Aestate ondersteunt OPCW in dit project gedurende het gehele traject van initiatieffase, fondsenwerving, aanbesteding, ontwerp, realisatie en ingebruikname.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Daniël Koningen via 030 – 637 63 77 of via e-mail dkoningen@aestate.nl