Nieuws / 17 juli 2013

Aestate heeft kennisontwikkeling en kennisdeling hoog in het vaandel staan. Op woensdag 5 juni heeft Aestate daarom de relatiemiddag Nieuwe Aanbestedingswet georganiseerd. Deze wet is per 1 april jl. van toepassing en heeft voor opdrachtgevers een aantal gevolgen. Zo zijn er nu regels voor opdrachten onder de drempelwaarde van Europese aanbestedingen en is de onderbouwing van de gemaakte proceskeuzes en afwijkingen op de UAV erg belangrijk geworden.

Tijdens de middag, die bijgewoond werd door vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, de gemeente Arnhem, de gemeente Utrecht en Hogeschool InHolland, is gediscussieerd over de “do’s and don’ts” van de nieuwe wet. Mr. André Ubink, van Ubink Vastgoedadvocatuur, was als inhoudelijk deskundige aanwezig om de juridische aspecten van de nieuwe wet toe te lichten.

Op basis van de discussie concluderen wij dat de wijziging van de wet bij meerdere opdrachtgevers het gevoel oproept dat er sprake is van een toename van werkzaamheden en daarmee kosten aan opdrachtgeverszijde. Echter de wet ‘dwingt’ opdrachtgevers ook aan het begin van een project goed na te denken over een aantal essentiële vragen die de kwaliteit van de aanbesteding en uiteindelijke het project ten goede zullen komen. Wat is de doelstelling en de scope van het project? Welke bijdrage kan de markt daarin wel of niet leveren? En: Hoeveel invloed wil de opdrachtgever zelf in het project hebben? Als professioneel opdrachtgever zullen al deze vragen in samenhang moeten worden beantwoord. Alleen dan kan de juiste vraag op de juiste wijze aan de markt gesteld worden en is de markt in staat met het juiste antwoord te komen.

Ter afsluiting van de middag werd door een zeer enthousiaste Theo van Wijk een rondleiding gegeven in Schatkamer I en op de bouwplaats van Schatkamer II op het Domplein in Utrecht. Het Domplein heeft voor Aestate een bijzondere betekenis. Niet alleen omdat de bestaansgeschiedenis van Utrecht zich op deze plek heeft voltrokken, maar ook omdat Aestate als partner en sponsor van Stichting Domplein 2013 het procesmanagement verzorgt voor de ontwikkeling van Schatkamer II. Voor dit project is op 6 mei jl. de eerste schop de grond in is gegaan.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde relatiemiddag, die wat ons betreft zeker een vervolg gaat krijgen. Mogelijk dat we dan ook u mogen begroeten!