Nieuws / 22 oktober 2014

De Universiteit Utrecht heeft op 16 oktober jl. het Kinder Kennis Centrum (KKC) in gebruik genomen. Het KKC is een baanbrekend nieuw onderzoekscentrum, dat zich richt op de groei van de hersenen van kinderen, maar ook naar hun gedrag en omgeving. Kinderen worden via verschillende methodes met beeld en geluid onderzocht.

De feestelijke opening werd verzorgd door een aantal kinderen, de burgemeester van Utrecht en de voorzitter van het college van bestuur.

Aestate is vanaf het initiatief betrokken geweest. Om de beginnen moest er een locatie passend bij de ambities gevonden worden rekening houdend met de gestelde kaders. Aestate heeft ook het Programma van Eisen ontwikkeld in nauwe samenspraak met de organisatie en haar onderzoekers. In het ontwerp staat het kind centraal.

Een jong kind heeft regelmatig behoefte aan eten en slapen. Tijdens de onderzoeken is dit niet anders. Hier zijn faciliteiten voor opgenomen in het ontwerp. Het testen gebeurt in een “droge lab-omgeving”. Om tijdens de onderzoeken de externe factoren zo stabiel mogelijk te houden zijn deze onderzoeksruimten geluidsdicht en kan het klimaat nauwkeurig worden ingesteld, afhankelijk van het type onderzoek.

In de praktijk blijkt dat de kinderen zich op hun gemak voelen in het onderzoekscentrum, waardoor de onderzoeken met zo natuurlijke mogelijke gedrag plaatsvinden. Op die manier zijn zowel het kind, als de ouders en de onderzoeker erg tevreden!