Nieuws / 7 maart 2022

Even voorstellen, onze nieuwe afstudeerders: Marlijn Stunnenberg, studerende aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Jesse Tijsterman, studerende aan de Universiteit van Amsterdam en Colin Bruinewoud, studerende aan de Saxion Hogeschool in Deventer. In februari zijn zij gestart met de laatste fase van hun opleiding, waarin zij een afstudeeronderzoek uitvoeren bij Aestate. Allen werken zij aan interessante, actuele thema’s waar zij graag meer over willen vertellen.

Marlijn Stunnenberg

Marlijn zit momenteel in haar laatste fase van de opleiding Facility Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gedurende haar afstudeerperiode bij Aestate gaat zij onderzoek doen naar de hybride agile werkomgeving. Door middel van deskresearch en ervaring uit eerdere projecten in het werkveld van Aestate gaat zij bouwstenen ontwikkelen die helpen bij het opstellen van een huisvestingsconcept voor Agile Werken. “Wat mij erg aanspreek aan dit onderzoek is het onderwerp hybride werken. Binnen mijn studie heb ik hier meerdere onderzoeken naar gedaan. Dit is mij goed bevallen. Daarnaast lijkt het mij erg interessant om met behulp van desk- en fieldresearch te puzzelen en bouwstenen vorm te geven.”

Op dit moment is Marlijn bezig met haar plan van aanpak en literatuuronderzoek. “Ik verwacht binnen Aestate veel te kunnen leren en mijzelf te ontwikkelen.”

 Jesse Tijsterman

Jesse studeert aan de Universiteit van Amsterdam en volgt daar de master Data Science. Zijn master thesis gaat hij toepassen op het project van Aestate bij het Erasmus MC. Een deel van het gebouw van het Erasmus MC wordt renoveert. Er wordt naar een nieuwe indeling gezocht voor verschillende onderzoeksafdelingen, met bijbehorende laboratoria en kantoorruimtes. Dit vraagt om nieuwe wensen, eisen en middelen. “Mijn bijdrage aan dit project is dat ik (in hoeverre mogelijk) een optimalisatie model/algoritme ga maken om deze nieuwe ruimtelijke indeling optimaal te maken voor alle gebruikers. Het grootste deel van het onderzoek zal ik mij bezighouden met hoe de verschillende variabelen meegenomen kunnen worden in het model. Daarbij onderzoek ik in hoeverre dit hele proces geautomatiseerd kan worden.”

Wat Jesse aanspreekt aan dit onderwerp is dat het een project op grotere schaal betreft, waar hij verwacht veel te kunnen winnen door middel van een optimalisatie in het proces. Ook de relevantie van het onderzoek speelt daarin een rol; “Werken aan een project waar mijn onderzoek in de praktijk een bijdrage aan gaat leveren brengt extra enthousiasme en motivatie met zich mee”.

Colin Bruinewoud

Colin is in februari begonnen aan zijn afstudeerfase en studeert momenteel Facility Management aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Zijn afstudeeronderzoek bij Aestate staat in het teken van het vinden van de rode draad binnen werkplekconcepten. “Tijdens mijn onderzoek ga ik de verschillende bestaande werkplekconcepten naast elkaar leggen en analyseren, om zo te achterhalen welke kenmerken in verband staan met de keuze voor bepaalde gebieden, zones en de bouwstenen van een concept. Ook richt ik mij op het onderzoeken of bepaalde knoppen waaraan je kunt draaien bij het opstellen van een passend werkplekconcept voor een bepaalde organisatie.”

Colin vindt het interessant te zien hoe een werkplekconcept kan bijdragen aan de prestaties van medewerkers. “Het ondersteunen van de gebruiker is iets wat in mijn studie ook sterk naar voren komt.” Colin zal zich de komende periode vooral bezighouden met het opdoen van kennis door middel van analyses, het houden van interviews en het verrichten van literatuuronderzoek.

AEcademy

Onze afstudeerders houden zich alle drie bezig met verschillende thema’s. Vanuit Aestate ondersteunen wij hen door hen te begeleiden tijdens het afstudeertraject en hen zoveel mogelijk mee te geven vanuit onze praktijkervaring. Ons afstudeerlab biedt hun een begeleider die zich in de praktijk ook bezighoudt met het thema, om zo de optimale aansluiting te creëren.