Nieuws / 1 juli 2022

In januari 2022 zijn onze ontrafelexperts Kirstin de Boer en Ferrie van Eersel gestart bij Agora, een stichting met 24 basisscholen in de Zaanstreek. Het schoolbestuur Agora is, mede als gevolg van Covid 19, bezig met het inventariseren van alle schoolgebouwen. Veel schoolgebouwen zijn op leeftijd (circa 40-50 jaar) en behoeven (groot) onderhoud. Het Bestuur wil deze inventarisatie graag aangrijpen om verduurzaming op de kaart te zetten, met vastgoed als integraal onderdeel. Aestate is gevraagd de bestuurlijke ambitie te vertalen naar een lange termijnvisie op duurzaamheid en verduurzaming en te verkennen wat er moet gebeuren om de ambitie te realiseren.

Bildung bij Agora

De scholen die vallen onder de Stichting maken in hun onderwijssysteem gebruik van “Bildung“, waarbij het voorbereiden van de leerling op hun geschikte plek in de maatschappij staat centraal. Bildung ondersteunt de leerlingen bij het kennismaken met alle culturele en maatschappelijke kanten van de wereld waarin ze leven, waaronder duurzaamheid.

Integrale stip op de horizon

Samen met Agora is Aestate aan de slag gegaan om te verkennen wat duurzaamheid en verduurzaming betekenen voor de stichting. Aestate heeft twee interactieve werksessies georganiseerd waarin duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken is benaderd met als resultaat een gezamenlijke, integrale stip op de horizon:

“Verduurzaming is een vanzelfsprekend onderdeel van onze aanpak in onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting”.

Routekaart

Aestate ondersteunt de komende periode Agora met wat nodig is om de route naar de stip op de horizon concreet te maken in de aanpak in onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Ferrie van Eersel via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar fvaneersel@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!