Richting geven aan duurzame huisvesting

Aestate ervaart dat het voor klanten lastig is om te bepalen welke richting binnen duurzame huisvesting het beste bij hun past. Daarnaast wordt deze keuze vaak niet bewust en niet vanuit de organisatiedoelen gemaakt. Voor mijn onderzoek formuleerde ik de adviesvraag “Hoe kan Aestate klanten helpen bij het richting geven aan een duurzame huisvesting die past bij de organisatiedoelen?” Met als hoofdvraag welke stappen een organisatie moet doorlopen om richting te geven aan een duurzame huisvesting die past bij de organisatiedoelen.

“Aestate inzicht geven in hoe zij een organisatie kan helpen een bewuste keuze te maken binnen de mogelijkheden van duurzame huisvesting, op basis van de organisatiedoelen.”

In mijn onderzoek werkte ik telkens volgens dezelfde systematiek. Eerst verkennen wat er in de literatuur over het deelprobleem bekend is en wat daar voor oplossing wordt aangedragen. Daarna deze informatie aanvullen en toetsen met kennis van deskundigen uit de praktijk om zo een complete en betrouwbare conclusie te krijgen.

Formuleren duurzaamheidsambitie

Een organisatie moet duurzaamheid opnemen in haar algemene organisatiedoelen om succesvol te verduurzamen. Specifieker voor huisvesting dient de organisatie een duurzaamheidsambitie te verwerken in de huisvestingsstrategie. Deze strategie kan geformuleerd worden aan de hand van het DAS-frame*.

Uit het onderzoek blijkt dat voor het formuleren van de ambitie vier fasen te onderscheiden zijn:

  1. reflecteren op de organisatie is onderdeel van het achterhalen van de huidige en toekomstige vraag. Dit is van belang voor het laten aansluiten van de duurzame huisvesting op de organisatiedoelen.
  2. vaststellen van de motivatie: verduurzamen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, omdat het financieel loont of om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Hieruit vloeit een organisatiebrede hoofdambitie voort die vertaald wordt naar thema’s in de vorm van deelambities.
  3. vaststellen van huisvestingsambities in afstemming met stakeholders: doelstellingen bepalen en begrippen definiëren.
  4. specificeren van de ambitie en deze prioriteren. Zoveel mogelijk meetbaar met aandacht voor haalbaarheid.

Aspecten duurzaamheid

Overkoepelend hierbij geldt dat het concept voor de lange termijn werkbaar moet zijn. In aanloop naar de organisatiebrede hoofdambitie kunnen ter inspiratie en oriëntatie op de mogelijkheden verschillende aspecten in duurzaamheid gebruikt worden. Denk hierbij aan gezondheid en welzijn, materialen en afval, water, mobiliteit, energie, ecologie, landgebruik, ruimtegebruik en flexibiliteit, ruimtelijke kwaliteit en sociale relevantie.

*meer over het DAS-frame in het uitgebreide onderzoeksverslag van Noud.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek ‘Richting geven aan duurzame huisvesting’ van Noud (meest links op de foto)?  Neem dan contact op met Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl en ontvang een duurzaamheidsadvies.

Meer over onze AEcademy