De Zorgvastgoedmonitor 2008 is een samenwerkingsverband tussen TU Delft, Real Estate & Housing en Twynstra Gudde adviseurs en managers. Het onderzoek is onder andere uitgevoerd door dr.ir. Jackie de Vries (als onderzoeker van de afdeling Real Estate Management, Faculteit Bouwkunde, TU Delft).

In de Zorgvastgoedmonitor 2008 wordt ‘De trage omslag naar strategisch vastgoedmanagement in de zorgsector’ behandeld.

De afschaffing van het bouwregime en de nieuwe bekostigingssystematiek van zorgvastgoed brengen nieuwe kansen maar ook nieuwe risico’s met zich mee. In dit onderzoek worden de kansen en risico’s behandeld.

De Zorgvastgoedmonitor

Nieuwe kansen en risico's zorgvastgoed
TU Delft, Real Estate & Housing en Twynstra Gudde
Vastgoeddata in beeld voor 2004 en 2007

Voorwoord

De afschaffing van het bouwregime en de nieuwe bekostigingssystematiek van zorgvastgoed brengen nieuwe kansen, maar ook nieuwe risico’s met zich mee.
Enerzijds krijgen zorginstellingen meer autonomie waardoor zij strategischer kunnen (en moeten) sturen op hun zorgvastgoed. Anderzijds moeten de kapitaallasten van vastgoed nu worden opgebracht door de zorgproductie.

Om verantwoord te kunnen sturen op vastgoed zijn betrouwbare data nodig, zowel voor de branche als geheel als voor de zorginstellingen afzonderlijk.

Daarom hebben Twynstra Gudde en de TU Delft het initiatief genomen tot de Zorgvastgoedmonitor: het opzetten van een database waarmee trends in de zorg
zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Lees hier de Zorgvastgoedmonitor 2008 »