Als een organisatie met externe samenwerkingspartners moet of wil samenwerken kan dat op verschillende manieren. Steeds vaker spreekt men de ambitie uit om daarbij niet alleen de kale ruimte te verhuren, maar integrale oplossingen te vinden waarin ruimten, faciliteiten en zelfs werkplekken gedeeld worden. Implementatie van zo’n gezamenlijke ambitie is echter niet eenvoudig.

Ester

“Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar het aanbieden van huisvesting als integrale dienst door een eigenaar/gebruiker aan externe samenwerkingspartners. In dit geval is een eigenaar/gebruiker een organisatie, die vastgoed heeft ter ondersteuning van haar eigen primaire proces, dus geen belegger. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een universiteit, een zorginstelling, gemeenten of de rijksoverheid.

Voor dit onderzoek heb ik verschillende cases bestudeerd om te zien wat een organisatie wil bereiken met het aanbieden van de dienst. Maar ook waar aanbieders tegenaan lopen bij de uitwerking van het vooraf vastgestelde concept; wat moet je wel doen en wat absoluut niet? De cases bekeek ik vanuit verschillende perspectieven, zoals de vastgoedorganisatie, de facilitaire dienstverlener en degene die aanbieders en afnemers van de dienst met elkaar verbindt.

Door mensen vanuit verschillende functies te spreken is er een totaalbeeld gecreëerd over waarom ervoor gekozen wordt om huisvesting als integrale dienst aan te bieden en wat daarbij komt kijken. De uitkomsten van het onderzoek heb ik gebruikt bij het opstellen van kritische succesfactoren voor het aanbieden van huisvesting als integrale dienst door een eigenaar/gebruiker aan externe samenwerkingspartners.”

Download de opzet van het onderzoeksrapport »

Afstudeeronderzoek: Huisvesting als dienst

Waarom kiezen voor huisvesting als dienst?
Wat komt hierbij kijken?
Wat zijn de kritische succesfactoren?