Klik hier voor het volledige onderzoek op de TU Delft site

Steeds vaker wordt vastgoed gebruikt om op een of andere wijze de prestatie van de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door een verbeterde uitstraling, een kostenreductie of verhoging van de motivatie van medewerkers. Probleem is dat niet op te maken is in hoeverre de effecten het gevolg zijn van de vastgoedingreep of van een verandering in de markt of een organisatiewijziging. Hierdoor kan vastgoed onvoldoende ingezet worden om doelbewust de prestatie te verbeteren. In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag op welke wijze vastgoed bij kan dragen aan de prestatie van de organisatie waarbij zowel de kosten als de baten aan de orde komen.

HBO-sector in Nederland

Het empirisch onderzoek richt zich op de hbo-sector in Nederland. De ontwikkelingen met betrekking tot de educatieve processen, wet- en regelgeving (waaronder de financiering) en toenemende concurrentie hebben direct en indirect invloed op de huisvesting van hogescholen. De omvang van de totale vastgoedportefeuille in vloeroppervlak en in financiële waarde is groot. Gevolg is dat beslissingen ten aanzien van vastgoed een belangrijke rol zullen gaan spelen in het voortbestaan van de instellingen.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van het vastgoed is inzicht nodig in de wijze waarop vastgoed de prestatie van de hogescholen beïnvloedt. Het resultaat van het onderzoek is een model dat het verkregen inzicht tussen vastgoed en de organisatieprestatie op dusdanige wijze weergeeft dat het doelbewust gebruikt kan worden om de prestatie van organisaties te verbeteren.

Presteren door Vastgoed

Opstellen van gedragen, visie en ambitie
Het beoordelen van de vastgoed portefeuille
Tools zoals een duurzaamheidsdashboard
Samenstellen van een routekaart duurzaamheid

Voorwoord

Mensen en organisaties hebben vastgoed nodig om hun activiteiten veilig, beschut en plezierig uit te kunnen voeren. Vastgoed en het realiseren van vastgoed is vanuit die optiek geen doel, maar een middel om je prettiger te voelen of om beter te presteren. Zowel in de utiliteitsbouw als in de woningbouw is steeds meer sprake van individualisering en wordt gezocht naar bouwkundige en constructieve oplossingen waarin de identiteit van de eigenaar of gebruiker zichtbaar wordt. Als gevolg van verschillende ontwikkelingen, zoals de individualisering, de demografie en technologie, veranderen de eisen die aan het vastgoed gesteld  orden. Er zijn steeds meer voorbeelden van gebouwen die gerealiseerd zijn om meer te doen dan alleen het louter functioneel huisvesten van mensen en activiteiten. Een vastgoedingreep begint dan ook niet met een ontwerp, maar met een veranderingen in de processen, wensen of nieuwe ambities, waarna gezocht moet worden naar de optimale huisvesting. De uitdaging hierbij is afstemming van het statische vastgoed op de continu veranderende vraag.

Start vandaag nog met prestatiebeheer voor uw panden!