Klik hier voor het volledige onderzoek op de TU Delft site

Steeds vaker wordt vastgoed gebruikt om op een of andere wijze de prestatie van de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door een verbeterde uitstraling, een kostenreductie of verhoging van de motivatie van medewerkers. Probleem is dat niet op te maken is in hoeverre de effecten het gevolg zijn van de vastgoedingreep of van een verandering in de markt of een organisatiewijziging. Hierdoor kan vastgoed onvoldoende ingezet worden om doelbewust de prestatie te verbeteren. In dit onderzoek is antwoord gezocht op de vraag op welke wijze vastgoed bij kan dragen aan de prestatie van de organisatie waarbij zowel de kosten als de baten aan de orde komen.

HBO-sector in Nederland

Het empirisch onderzoek richt zich op de hbo-sector in Nederland. De ontwikkelingen met betrekking tot de educatieve processen, wet- en regelgeving (waaronder de financiering) en toenemende concurrentie hebben direct en indirect invloed op de huisvesting van hogescholen. De omvang van de totale vastgoedportefeuille in vloeroppervlak en in financiële waarde is groot. Gevolg is dat beslissingen ten aanzien van vastgoed een belangrijke rol zullen gaan spelen in het voortbestaan van de instellingen.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van het vastgoed is inzicht nodig in de wijze waarop vastgoed de prestatie van de hogescholen beïnvloedt. Het resultaat van het onderzoek is een model dat het verkregen inzicht tussen vastgoed en de organisatieprestatie op dusdanige wijze weergeeft dat het doelbewust gebruikt kan worden om de prestatie van organisaties te verbeteren.

Onze specialist:

Jackie de Vries

Directeur / Senior adviseur

030 - 637 63 77

Jackie De Vries

Een test titel

Opstellen van gedragen, visie en ambitie
Het beoordelen van de vastgoed portefeuille
Inzetten van tools zoals een duurzaamheidsdash
Samenstellen van een routekaart duurzaamheid
Start vandaag nog met prestatiebeheer voor uw panden!