Reisgids maatschappelijke voorzieningen waarbij Aestate onderdeel uitmaakte van de werkgroep.

De ‘Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen’ laat zien hoe de samenleving verandert en welke mogelijkheden lokale partijen hebben om hierop in te spelen. Het leidt langs nieuwe regels rond wonen, onderwijs, opvang, werk en inkomen, ook wel aangeduid als de drie decentralisaties en biedt zicht op nieuwe oplossingen. Maar bovenal is deze reisgids een oproep om lokaal met elkaar in gesprek te gaan en opnieuw naar de lokale voorzieningen te kijken. Van deze publicatie is een gedrukt exemplaar te bestellen via: www.bouwstenen.nl/bouwstenenpublicaties.

Reisgids maatschappelijke voorzieningen

Welke mogelijkheden hebben lokale partijen
Nieuwe regels rond wonen, onderwijs, opvang, werk
Opnieuw naar de lokale voorzieningen kijken

Meer informatie

Wil je meer weten over ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’? Neem dan contact op met Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Meer over onze AEcademy