Als huisvestingsadviesbureau heb je te maken met veel verschillende partijen en belanghebbenden. Om samen tot een optimaal resultaat te komen, namelijk een passende huisvesting, is een goede afstemming tussen de verschillende partijen noodzakelijk.

“Voor mijn afstudeeronderzoek ging ik op zoek naar het arsenaal aan tools en instrumenten waarover Aestate beschikt om op een goede afstemming tussen verschillende partijen te kunnen sturen.”

Om op een goede afstemming te kunnen sturen zijn er allerlei tools en instrumenten die daar een steentje aan bij dragen, met elk een eigen functie. Sommige tools zijn alleen te gebruiken door de adviseur, waar andere instrumenten de mogelijkheid bieden voor gebruikersparticipatie. Bij de laatste soort instrumenten hebben naast de adviseur ook andere belanghebbenden zoals een eindgebruiker, een actieve rol. Er is dus een grote diversiteit aan tools en instrumenten die bijdragen aan het vinden van een geschikte en passende huisvesting.

Download de opzet van het onderzoeksrapport »

Verbeteren afstemming tussen makers en gebruikers

Wat zijn de knelpunten tijdens het afstemmen?
Welke tools dragen bij aan deze afstemming?
Mogelijkheid bieden voor gebruikersparticipatie

Optimalisatie afstemming partijen

Tijdens mijn stage bij Aestate onderzocht ik de knelpunten in het proces van afstemmen tussen diverse partijen en belanghebbenden. Hierbij ontstond de vraag welke tools en instrumenten bijdragen aan optimalisatie van afstemming tussen deze partijen. Nadat ik de tools in kaart heb gebracht, bepaalde ik samen met de adviseurs op interactieve wijze de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de tools in het proces van afstemmen. Het doel hiervan was enerzijds de optimalisatie van de afstemming tussen de verschillende belanghebbenden, en anderzijds het streven naar een optimaal gebruik van de middelen waarover Aestate beschikt. Op deze manier vallen de puzzelstukjes in elkaar en vormen beide onderzoeken één verhaal. Resultaat? Eén toolbox met daarin een assortiment aan methoden waarmee adviseurs tot een optimale afstemming tussen partijen kunnen komen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek ‘Verbeteren afstemming tussen makers en gebruikers’ van Sander? Of ben je geïnteresseerd in een van de nieuwe masterclasses over huisvestingsvraagstukken? Neem dan contact op met Sander of Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Meer over onze AEcademy