Het kantoor van MVO Nederland was gehuisvest in een pand waar zij op korte termijn uit moesten. Daarnaast voldeed het niet meer aan de wensen van de organisatie. Ze waren daarom op zoek naar een nieuwe kantoorruimte in de stad Utrecht. MVO Nederland heeft Aestate benaderd voor advies en begeleiding tijdens de zoektocht naar een nieuw kantoorpand, de verhuizing en het ontwerp van de inrichting.

Opgave

De nieuwe huisvesting van MVO Nederland diende aan te sluiten op hun missie. Een duurzame uitstraling van de kantooromgeving, aanwezigheid van groen en gedeeld gebruik van voorzieningen waren daarbij belangrijk. Daarnaast wilden ze genoeg ruimte om (digitaal) samen te werken, te ontmoeten en te ontspannen.

Ook werd er rekening gehouden met een aantal vergaderruimtes, ruimte voor sta-werkplekken en ruimte om eventueel kleinschalige netwerkevenementen te organiseren. Bij deze werk- en vergaderruimtes was er veel aandacht voor het digitale aspect, wat gemakkelijker maakt om hybride te werken of vergaderen.

MVO Nederland

Factsheet

Vastgoedportefeuille Zoektocht naar nieuw kantoorpand
Begeleiding tijdens verhuizing Begeleiding tijdens verhuizing
Ontwerpprincipes Ontwerpprincipes
Interieurontwerp Interieurontwerp

Ontwerpprincipes

Samen met MVO hebben onze ontrafelexperts een aantal ontwerpprincipes opgesteld:

  • Het kantoor in duidelijke zones verdelen, namelijk: rumoer, ruis en rust
  • Een omsloten stilteruimte
  • De huisstijl van MVO Nederland moet duidelijk naar voren komen binnen het kantoor
  • Niet te zakelijke aankleding door een creatieve, duurzame, groene en huiselijke inrichting
  • Vaste interieurelementen gebruiken die tijdloos zijn en gemakkelijk zijn op te frissen
  • De groenvoorziening moet integraal deel uitmaken van het ontwerp.

Met deze principes in het achterhoofd is de zoektocht naar een geschikt kantoorpand gestart. Dit werd uiteindelijk de Dromedaris, een pand aan de Europalaan in Utrecht. Het is een voormalig kantoorpand, getransformeerd en verduurzaamd tot een bedrijfsverzamelgebouw. MVO Nederland heeft zich op de eerste verdieping gevestigd, en had de mogelijkheid om de kantoorindeling nog te kunnen bepalen.

Interieurontwerp

Deze ontwerpprincipes zijn ook als uitgangspunt gebruikt voor het interieurontwerp, waar Aestate een advies voor heeft gedaan. Door middel van een interactieve interieursessie zijn de wensen en eisen omtrent de uitstraling, indeling en het gebruik van meubilair opgehaald. Ter voorbereiding hierop zijn meerdere moodboards uitgewerkt, zodat de deelnemers in de sessie nog beter kunnen aangeven wat zij wel of niet wensen in hun omgeving. Deze wensen en eisen zijn vertaald naar een definitief moodboard en uiteindelijk naar een advies voor de inrichting van de kantoorruimtes, ook wel een inrichtingsplan.

Het inrichtingsplan is op zodanige wijze uitgewerkt dat de aannemer genoeg handvaten heeft om aan de slag te gaan. Dit heeft geresulteerd in een omgeving waar MVO Nederland zich in herkent en waar zij in kunnen excelleren.

Zo is er veel gebruik gemaakt van glas om een open uitstraling te creëren, is groenvoorziening gebruikt om de zones af te bakenen en zijn de huisstijl kleuren van MVO Nederland toegepast in de wandbekleding en andere elementen. Met het oog op duurzaamheid is een groot deel van de huidige inventaris hergebruikt en zijn nieuwe elementen toegevoegd die multifunctioneel te gebruiken zijn.

Meer weten van dit project?

Meer weten over dit project of over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Rein Verhoeven via 030 – 637 63 77 of via het emailadres rverhoeven@aestate.nl. 

Voor dit project uitgevoerde diensten

MVO Nederland
Nieuw pand, verhuizing en inrichting voor MVO Nederland