Hoe gaan we in de toekomst werken? Welke ontwikkelingen zien we? Waar zoeken we de samenwerking op? Welke uitstraling en identiteit moet onze nieuwe werkomgeving krijgen, waar gaat het aan bijdragen? ​

Blik op de toekomst

In de ontwikkeling van toekomstbestendige huisvesting is het helder hebben van een duidelijk toekomstbeeld onmisbaar. Dat betekent dat je goed in beeld hebt welke ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen en welke impact deze ontwikkelingen op jouw organisatie hebben.

Het doel van een dromensessie is een gezamenlijke toekomstvisie te formuleren en te bepalen hoe de huisvesting daarin een rol kan spelen. Tijdens deze strategische sessie ga je met verschillende stakeholders aan de slag en werp je met elkaar een blik op de toekomst. De kracht van een dromensessie is om de huidige situatie even los te laten. Zo creëer je de ideale basis voor een verdere uitwerking van een strategisch huisvestingsplan of Programma van Eisen.

Interactieve werkvorm

Tijdens de dromensessie werken we aan de hand van een interactieve werkvorm. Door middel van een aantal oefeningen ga je gezamenlijk de discussie aan. De eerste oefening is het creëren van een hoog-over toekomstbeeld. Zie het als sciencefiction denken. Denk aan thema’s die kenmerkend zijn voor de toekomst, zoals het hybride werken, samenwerken of digitale veiligheid. Ontwikkelingen in de samenleving komen hierin aanbod. Vervolgens keer je terug in het hier en nu. In een volgende oefening maak je de vertaling van een lange termijn visie naar uitgangspunten voor een organisatie-, werk- en/of huisvestingsconcept. Hoe ziet het werkproces eruit? Welke activiteiten voer je waar uit? In een laatste oefening breng je alles samen in woord en beeld. Wat is de gewenste identiteit, sfeer en uitstraling van de toekomstige werkomgeving?

Participatiedoelen

Artboard 1Participatiedoelen Verbinden | van stakeholders
Artboard 1Lamp Inspireren | met ideeën en voorbeelden
Artboard 1expertise_ophalen Visie vormen | waar willen we naartoe?
check-default

Voor wie en wanneer?

De dromensessie en werkvormen zijn breed toepasbaar en kan voor iedere organisatie op maat worden ingezet. Een dromensessie geeft input voor:

  • Strategisch huisvestingsplan Benieuwd hoe jouw huisvesting de toekomstige werkprocessen mogelijk kan maken en kan ondersteunen? Met een gedeelde visie op de huisvesting heb je een gedegen basis voor de uitwerking naar een strategisch huisvestingsplan.
  • Programma van Eisen Een dromensessie biedt een goed startpunt voor het definiëren van uitgangspunten voor de huisvesting.