Afstudeeronderzoek: Een tool voor de assetmanager

Eén van de organisaties waar Aestate actief bij betrokken is op het gebied asset- en portefeuillemanagement, is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het is dé vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid en verzorgt huisvesting voor o.a. ministeries, rechtbanken, gevangenissen en defensie. Al deze overheidsinstellingen dienen passend gehuisvest te worden. Dit vraagt dus om afstemming van het vastgoedaanbod met de toekomstige gebruikers.

Tim: “In mijn afstudeeronderzoek heb ik vanuit de gebruikerskant onderzocht wat de belangrijkste kwaliteiten zijn waar huisvesting aan moet voldoen. Om de toekomstige gebruikers op de beste manier te kunnen huisvesten.”

Het onderzoek resulteerde in inzicht in de eigen verbeterpunten met betrekking tot het proces van afstemmen en bevestigt de situatie zoals deze  binnen de organisatie wordt ervaren. Daarnaast heb ik geadviseerd over:

  • wat nodig is een pand en zijn gebruikers te kunnen begrijpen en
  • hoe verschillende gebruikswaardes meegenomen kunnen worden bij inpassing van gebruikers in gebouwen, in een reguliere cyclus.

De uitkomst van mijn onderzoek heb ik verwerkt in een tool waarmee de assetmanager continu de huisvesting op de vraag kan afstemmen. Het RVB kon dit direct toepassen voor hun organisatie.

Masterclass

In een vervolgmasterclass met Assetmanagers van het RVB worden de uitkomsten concreter toegepast binnen de eigen dagelijkse werkzaamheden. Zo kan iedereen de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek direct gebruiken voor zijn of haar eigen case.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het huisvestingsonderzoek van Tim? Of bent u geïnteresseerd in een van de nieuwe masterclasses over huisvestingsvraagstukken? Neem dan contact op met Tim of Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Meer over onze AEcademy